S L O V I N S K O

Slovinsko je malá slovanská země na pomezí Střední a Jižní Evropy, na rozmezí tří rozdílných geografických oblastí – Alp, Středomoří (Dináry) a Panonské nížiny. Co se historie a územního členění Slovinska týče, dovolil bych si odkázat na příslušnou kapitolu Wikipedie, která je myslím velice dobře zpracovaná.

Prozatím jsme navštívil pouze jižnější kraje Slovinska, ale věřím, že se brzo dostanu i do alpské části.

v           podrobný popis a fotografie vybraných míst (Ljubljana. Kras, Slovinská Istrie)

v           praktické rady a postřehy

v           deník z putování jihozápadním Slovinskem (2006 - se zvláštním zřetelem k přírodě, která se jinam nevešla…)

v           odkazy na řadu praktických a zajímavých webových stránek

(jiné země Evropy + věcné rejstříky)