GORA (SV. LOVRENC)

k.ú. Planina, Studeno, Gorenje (občina Postojna)

Výrazný vrch (1019 mnm) na jižním okraji masívu Hrušice. Severní svahy zalesněné, jižní porostlé botanicky i entomologicky velice bohatou křovinatou lesostepí. Na plošině východně pod vrcholem malebná kamenná kaple sv. Lovrence (Vavřince) se štítovou zvonicí, podle které se vrch též často nazývá. U kostela volně přístupná předsíň (potenciální úkryt před nepohodou), z ní možno nahlédnout do lodě. V sousedství kaple upravená plocha s lavičkami, stolky a ohništěm (vhodná k táboření).

  

Za skalnatého vrcholu pěkný výhled zejména na hřeben Špilnik – Petričev grib východně, Javorniky se Sněžnikem v pozadí jihovýchodně, Postojenskou kotlinu jižně a masív Nanosu západně (výhledová růžice, na ní „vrcholová pečeť“, poblíž schránka s vrcholovou knížkou).

  

Gora je natolik výrazným terénním útvarem, že přilehlé části Hrušice se podle ní říká Zagora a  sníženině v okolí Gorenje Podgora.

Přístup po turistických stezkách od západu (východištěm Gorenje) a od jihu (východiskem Studeno) a po lesní cestě od severu. V některých mapách značená cesta od východu ze sedla pod Špilnikem neexistuje. Křižovatka cest není na vrcholu, nýbrž u kaple.

Web:

http://www.zaplana.net/Izleti/svLovrenc/

http://e-lookout.com/gora.htm

Okolí:

Severně a východně se rozkládá masív Hrušice (mimo jiné Petričev hrib). Pod vrcholem vsi Gorenje, Belsko a Studeno se zajímavými kostelíky.  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006