SLOVINSKO na webu

Slovinský místopis:

v           http://www.slovenia.info - oficiální turistický server Slovinska (zajímavá místa i praktické informace)

v           http://www.burger.si – panoramatické fotografie Slovinska (s popisy míst)

v           http://www.destinacije.com – podrobný místopisný fotoarchiv

v           http://travel.over.net/svet/galerije2/slovenija - místopisně setříděná fotoalba (pěkná)

v           http://www.gradovi.net/ - hrady Slovinska (neúplné - nic z jihu Slovinska)

v           http://www.vlaki.net/gradovi.html - hrady Slovinska (především fotoalbum)

v           http://arsis.net/gradovi  - hrady Slovinska (výběr – zřejmě pouze turisticky přístupné)

v           http://www.zaplana.net/Izleti/index.asp - slovinské vrcholy (včetně navržených výstupových tras a bohaté fotodokumentace)

v           http://www.gov.si/aplikacije/mop/za_ljubitelje_narave/index.htm - prohlídkové objekty přírody (naučné stezky, zoologické a botanické zahrady, turisticky zpřístupněné jeskyně, infocentra přírodních parků a rezervací…)

v           http://www.zrsvn.si – Agentura ochrany přírody (mimo jiné popis některých chráněných území)

v           http://www.showcaves.com/english/si/region/Map.html - Slovinské jeskyně (výběr – součást celosvětového přehledu podzemních prostor http://www.showcaves.com – anglicky)

v           http://www.homepagez.com/stembi/Vallo_Alpino.html - pevnosti „Alpského valu“ + http://www.homepagez.com/stembi/Rupnik.html - pevnosti Rupnikovy linie

v           http://www.ntz-nta.si – Národní turistické sdružení (informace o nejzajímavějších místech ve Slovinsku)

v           http://e-lookout.com/ - zajímavé místopisné stránky, byť v jejich systému se poněkud hůře orientuje (lepší možná přes mapu webu http://e-lookout.com/kazipot.htm)

v           Wikipedia - http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_gradov_v_Sloveniji - hrady Slovinska (více méně kompletní seznam, ale o většině zde zatím žádné informace), http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%BEelezni%C5%A1kih_postaj_v_Sloveniji – železniční stanice ve Slovinsku

v           http://www.slosi.info/ - zajímavosti Slovinska (zatím pouze kapitola hrady s kompletním seznamem po krajích, ale vesměs bez bližších podrobností)

Kras:

v           http://www.postojna.si – občina Postojna (oficiální stránky)

v           http://www.hrpelje-kozina.si – občina Herplje-Kozina (oficiální stránky)

v           http://www.divaca.si/ - občina Divača (oficiální stránky)

v           http://www.planina.si/  - zajímavosti v okolí Planiny, fotoalba

v           http://www.postojnska-jama.si – Postojnská jama, Predjamski hrad a další zajímavosti Notranjského krasu

v           http://www.notranjski-park.si – Notranjski regijski park

v           http://www.ilbis.com/spark/ - Park Snežnik

v           http://www.kraski-regijski-park.net – Kraški regijski park

v           http://kras.brkini.net – informační server obcí Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača a Komen (hodně neúplné)

v           http://vodnik.kras-carso.com – průvodce Krasem (neúplné)

v           http://www2.pms-lj.si/kras/index.htm - pěkně zpracovaná příroda Krasu (včetně bohatých odkazů na další stránky)

v           http://www.zrs-kp.si/projekti/life/Novice.html - Kraški rob (lokalita Natury 2000)

Istrie:

v           http://www.slo-istra.com  - Slovinská Istrie

v           http://www.koper.si – občina Koper (oficiální stránky)

v           http://www.koper.si/povezave/podezelje/index.html - vesnice občiny Koper

v           http://www.izola.si  – občina Izola (oficiální stránky)

v           http://www.piran.si – občina Piran (oficiální stránky)

v           http://dragonja.nib.si – přírodní parky a rezervace Slovinské Istrie

v           http://www.portoroz.si – Portorož, Piran a okolí - turistické informace

v           http://cefta.literal.si/slo/informacije/dediscina_primorja - zajímavosti Slovinské Istrie

v           http://www.vinskacesta.com/ - Istrijská vinařská cesta

v           http://www.hister.org/postcards/ - staré pohlednice Istrie

v           http://www.rex-mk.si/parencana/naslovna.html - železnice Parenzana

Slovinsko na českém webu:

v           http://www.sopka.cz – asi nejúplnější informace na českém webu

v           http://www.slovenia.wz.cz – stránky věnované Slovinsku (ale bohužel nepříliš obsažné)

v           http://web.quick.cz/slovinsko - jiné stránky o Slovinsku (věnované hodně kultuře, obsáhlé odkazy)

v           http://www.adriadatabanka.com/ubytovani/slovinsko/o-slovinsku/o-slovinsku/ - stručný a pěkný přehled o Slovinsku

v           http://fortifikace.bloguje.cz/ - meziválečné vojenské pevnosti

v           http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko - Wikipedia (skvěle zpracovaný základní přehled)

Praktické:

v           http://www.mzv.cz/ljubljana - Velvyslanectví ČR v Lublani (aktuální informace o rizicích, kontaktní telefony a pod)

v           http://mapy.mk.cvut.cz/data/Slovinsko-Slovenia – skeny map celého Slovinska

v           http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/index.html - předpověď počasí ve Slovinsku

v           http://www.slo-zeleznice.si - Slovinská železnice (včetně jízdních řádů)

v           http://www.jh-lj.si – městská hromadná doprava Ljubljana

v           http://www.slovensko-morje.net – praktické informace o moři (přístavy, lodní doprava, předpisy…)

v           http://www.slowwwenia.com, http://www.najdi.si – slovinské webové vyhledávače

Zajímavější cestovní deníky (zahrnující jihozápad Slovinska):

v                 http://slovinsko2003.koniklec.cz/

v                 http://outdoor.webz.cz/clanek.php?idclanek=58

v                 http://www.sweb.cz/vacsvo/Slovinsko/lista_a.htm

v                 http://milstik.euweb.cz/Slovinsko1997.htm

v                 http://slovinsko2005.ic.cz

v                 http://www.milosnemec.cz/clanek.php?16

v                 http://www.mujweb.cz/www/bende/benda/Slovinsko%20a%20Chorvatsko.htm

v                 http://slovinsko.wz.cz

 

úvodní stránka / praktické informace / místopis