Opuk (Опук)

(autonomní republika Krym, Leninský okres)

Nezalesněná stolová hora (183 m n. m.) na jižním okraji Kerčského poloostrova nedaleko pobřeží Černého moře, tvořená narůžovělými třetihorními vápenci. Vrcholová plošina zhruba trojúhelníkového tvaru je ohraničena strmými skalními stěnami. K jihu a východu poté sestupuje k moři terasovitými plošinami, čímž vytváří stejnojmenný mys, zatímco na ostatních stranách přechází svahy volně do okolí stepi.

Opuk byl v minulosti několikrát osídlen - poprvé zřejmě již v době bronzové před 2000 lety. V období zhruba 6. stol. př. n. l. – 4. stol. n. l. stávalo na jihozápadním úbočí (?) hory na ploše cca 5 ha antické město Kimmerikon (Кіммерік), které bylo součástí Bosporské říše. Ve 4. stol. stála na východním konci náhorní plošiny citadela. Osídlení zde bylo i ve středověku. Po veškerém historickém osídlení zachovány pouze nepatrné stopy. Ve 2. pol. 20. stol. tvořil vrch a jeho okolí uzavřenou vojenskou zónu. Na vrcholu hory jsou dodnes patrná čtyři odpalovací stanoviště pro rakety. Menší vojenský objekt patřící Rusku dosud na útesu nad pobřežím.

Přírodní rezervace (Опукський природний заповідник) zde byla vyhlášena roku 1998. Kromě vlastní hory a jejího nejbližšího okolí zahrnuje i příbřežní zónu (zapsanou na tzv. Ramsarském seznamu mezinárodně významných mokřadů) se známými skalními útvary zvanými lodě (Скалы-Корабли), Kojašské jezero a horu Priozornaja (Приозёрная) na západním pobřeží jezera. Celková výměra rezervace je 1592,3 ha včetně 62 ha pobřežní oblasti Černého moře. V rezervaci je uváděno mimo jiné 450 druhů vyšších rostlin, z čehož 48 druhů je endemických, zajímavá je též zdejší fauna (více než 60 druhů ptáků, mimo jiné hnízdní kolonie špačků červených, letní kolonie netopýra velkého o počtu tisíců kusů, v pobřežních vodách výskyt delfínů, mořských lososů…).

vrcholová plošina hory na leteckém snímku (1 – vrchol; 2 – stanoviště raket; 3 – lisy na víno; 4 – základy citadely; 5 – jeskyně s kolonií netopýrů; 6 hnízdní kolonie růžových špačků)

vstupní brána rezervace, v pozadí hora Opuk

nejvyšší bod hory

 

stanoviště raket

 

základy citadely na východním okraji náhorní plošiny

  

prohlubně ve skále, v nichž údajně byly šlapáním lisovány vinné hrozny; lokalita je poškozena řícením skal

   

„jeskyně″ ve východní hraně náhorní plošiny - prostory vzniklé pravděpodobně podzemní těžbou vápence

   

interiér podzemního bludiště

kolonie netopýra velkého

výhled od jeskyní na jižní svahy Opuku

výhled přes nižší terasu hory k východu

   

útesy lemující vrcholovou plošinu hory

 

skály s hnízdní kolonií špačka růžového v jihozápadním cípu vrcholové plošiny

  

základy chazarského domu z 9. stol. na jedné z teras jižně od vrcholu (nad pramenem)

studánka na jižním úbočí hory

 

ruská vojenská základna na jednom z pobřežních vrcholků jihozápadně od hlavního vrcholu (snad tady někde se rozkládalo město Kimmerikon)

 

porosty kavylu a dalších stepních rostlin na členitém jihozápadním úbočí hory (na druhém snímku v pozadí Kojašské jezero)

 

pobřežní útesy a navazující pláž z ohlazených úlomků lastur

stepi mezi Opukem a Kojašským jezerem; na druhém snímku v popředí patrná i příbřežní slanomilná vegetace

zbytky značení exkurzní trasy

Zajímavosti:

Ø        Město Kimmerikon získalo jméno od kočovného lidu Kimmeriů, který žil v období cca 10. – 8. stol. př. n. l. v oblasti mezi Karpaty a Kavkazem; Kimmeriové byli první na území dnešní Ukrajiny, kdo začali tavit rudy železa.

Ø        Poněkud nejasná situace je zde ohledně zaniklých vsí. Průvodce zmiňoval kdesi na severním až severovýchodním úbočí hory vsi Opuk a Čekarskaja, na wikimapii jsou pro změnu uváděny vsi Novij Kojaš (na severovýchodním úbočí) a Tarasovka (severozápadním úbočí), jinde nejsou uváděny vůbec.

Web:

http://www.opuk.com.ua (oficiální stránky rezervace)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Опук_(гора)

http://uk.wikipedia.org/wiki/Кіммерік

http://wikimapia.org/#lat=45.0420329&lon=36.2345744&z=14&l=0&m=b

http://www.archmap.ru/97.htm

http://otdyhaem.com.ua/krym/kerch/opukskij-zapovednik.html

http://crimeamap.ru/opuk/

http://crimeatraveling.ru/antichnoe-gorodishhe-kimmerik/

http://jalita.com/guidebook/legends/rock_opuk.shtml

Okolí: Kojašské jezero

úvodní stránka Ukrajiny / rejstřík míst / záznam v deníku

květen 2012