CAPARTICE

k.ú. Klenčí pod Čerchovem (Český les / Domažlicko)

Horská ves při pramenech Černého potoka mezi masivem Čerchova a hřebenem Bučiny, respektive Sádku. Skládá se ze dvou částí – jižnější při silnici z Domažlic do Waldmünchenu (bývalá hájovna, zájezdní hostinec, mlýn) a severnější, kterou tvořila skupina domů pravidelně rozestavených podél cesty a několik stavení při potoce – tato část po 2. sv. válce zanikla a byla nahrazena chatovou výstavbou, zachována pouze budova bývalé školy na jižním okraji této enklávy, sloužící dnes jako základna domažlických lyžařů (podle akademického malíře Jana Šebka, který zde žil a maloval, zvaná Šebkovna).

Ves založena údajně roku 1705 po 12 dřevorubeckých rodin, které sem povolal z Horní Falce Jan hrabě ze Stadionu. Ves byla podle jeho patrona Jana Nepomuckého pojmenována Nepomuk, toto jméno se však mezi starousedlíky nejalo a vsi se říkalo Capartice, což se po 2. sv. válce stalo i jejím oficiálním jménem.

severní část Capartic kdysi (ad infotabule naučné stezky)

zhruba stejný pohled dnes

mohutný javor v severní části vsi, nedaleko kaple

 

nedávno vybudovaný rybníček v severní části vsi – v pozadí kaple, na obzoru Čerchov a Malinová hora

kaple sv. Jana Nepomuckého

Polygonální kaplička na okraji severní části vsi. Kapli vystavěla v roce 1897 rodina Macků. V 50. letech 20. stol. byla zbořena, roku 2008 v původní podobě na původním místě obnovena.

obnovená kaple

křížek u kaple

naučná stezka Capartické louky

Okružní naučná stezka zpřístupňující botanicky zajímavou luční enklávu západně od vsi, které patří k nejzachovalejším lučním společenstvům Českého lesa (mimo jiné ve vlhčích částech výskyt zábělníku bahenního, prstnatce májového či hadího mordu nízkého, v sušších částech pak vemeníku zelenavého a bradáčku vejčitého). Stezka začíná na parkovišti v jižní části vsi, na čtyřech informačních panelech seznamuje návštěvníky především s přírodními zajímavostmi lokality, částečně však i s historií Capartic a okolí, a poté se po silničce kolem kaple vrací zpět. Měří cca 2 km a značena je klasickou značkou naučných stezek v inverzních barvách (bílý šikmý pruh na zeleném poli). Vybudována byla v roce 2011 místní organizací ČSOP Sylva Lunae ve spolupráci se správou CHKO Český les.

 

Capartické louky – sušší a vlhčí varianta

plánek naučné stezky (1 – úvodní panel; 2 – Capartice včera a dnes; 3 – mokro...; 4 – ani mokro, ani sucho...; 5 – voda jako pohon – plánek ke stažení včetně legendy)

jedno ze zastavení naučné stezky

  

zpestření na stezce – sloupek s „puzzle″ (u zastávky č. 2) a model vodního hamru (u zastávky č. 5)

mezi zastávkami 4 a 5 je přes vlhkou louku vybudován povalový chodník

Zajímavosti:

Ø        Označení „capart″ bylo původně posměšné označení pro zdejší chudé obyvatele od chodských sedláků. Dle spisovatele J. Š. Baara vyjadřovalo roztrhaný, otřepaný chudý šat a obrazně vše chatrné a maličké (odtud též caparti = děti).

Web:

-     historie Capartic - http://www.capartice.cz/?page=capartice

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Capartice

-     kaple - http://www.kaplicky.pension11.com/doku.php?id=capartice_obec_klenci_pod_cerchovem

-     poškozené kostely - http://www.kostely.tnet.cz/index.php?load=detail&id=11355  

Okolí: Sádek

Český les / rejstříky

říjen 2011