SÁDEK

k.ú. Klenčí pod Čerchovem, Postřekov (Český les / Domažlicko)

Táhlý zalesněný hřeben (854 m n. m.) ve směru severozápad-jihovýchod, někdy považovaný za nejvýchodnější část hřebene Haltravy, součást hlavního evropského rozvodí Labe/Dunaj. Na vrcholu dřevěná Lyžařská chata (pro veřejnost uzavřena, bez možnosti občerstvení!), od ní na severovýchodní straně sjezdovka, z níž výhled na Chodsko. Severozápadně od vrcholu skalní hřeben, zvaný Sádková skála.

 

lyžařská chata na vrcholu hory

 

nedaleko vrcholu

 

cesta od Klenčí na Sádek

Sádková skála

Několik set metrů dlouhý rulový hřeben bizardně rozeklaných skal (847 m n. m.). Vlastní hřeben i jeho bezprostřední okolí chráněn jako přírodní rezervace Skalky na Sádku (5 ha). Rezervace zde vyhlášena již v roce 1938, tehdy na ochranu přirozených bukových porostů s výskytem plavuně pučivé. Lokalita má však velký význam i z hlediska geologie a geomorfologie. Výhledy velmi omezené (v podstatě bez výhledu i skála, na kterou vede značená odbočka), v současné době však díky pasekám dočasně výhledy ze značené cesty podél skal do nitra Českého lesa.

  

hřeben Sádkové skály – mrazové sruby

 

zřejmě nejvyšší místo hřebene s odbočkou na „vyhlídku″ bez výhledu

suťové porosty buku na úbočí skal

 

dočasný výhled od Sádkové skály

Zajímavosti:

Ø        Na některých starých mapách psán jako Zadek – nevím, zda jde o chybný přepis jména, či skutečně o starší, později zkomolený název.

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

Web:

-     CHKO Český les - http://old.ochranaprirody.cz/ceskyles/index.php?cmd=page&id=4967

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Skalky_na_Sádku

-     sjezdovka na Sádku - http://www.snehari.cz/cs/sjezdovkasadek/

-     bouldering - http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=2817  

Okolí: Klenčí pod Čerchovem / Capartice

Český les / rejstříky

říjen 2011