VESEC

k.ú. Vesec pod Kozákovem (Jičínská pahorkatina / Turnovsko)

Ves (369 m.n.m.) v údolí Stebenky mezi Kozákovem a hřebenem Fialníku. V centru proti škole kaplička Anděla Strážce (z konce 80. let 19. stol., kompletně obnovená roku 2006), při ní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na soklu zdobeném reliéfy. Několik pěkných dochovaných (převážně přízemních) roubených chalup. Údajně zde soukromé muzeum a brusírna drahých kamenů. Východně od vsi hřbitov (vesměs současné hroby, nevýrazný).

       

Web:

-     stránky obce Mírová

Okolí: Kozákov / Rotštejn / Fialník

 Český ráj / rejstříky

květen 2007