ROTŠTEJN

k.ú. Bělá u Turnova (Jičínská pahorkatina / Turnovsko)

Zříceniny hradu na pískovcové skále (cca 450 m.n.m. – nemovitá kulturní památka) - nejjižnějším výběžku Klokočských skal. Poměrně rozlehlý a komplikovaný hrad se rozkládal v několika výškových úrovních na čtyřech skalách. Tři z nich byly obezděny společnou plášťovou hradbou a tvořili jeden komplex (dochována mimo jiné hradní cisterna, kuchyň, zbytky hradního jádra na nejvyšší prostřední skále, dnes zpřístupněné dřevěným schodištěm), jihozápadněji položená skála zvaná Hlídka tvořila pravděpodobně druhé zcela samostatné hradní jádro. Pozůstatkem hradních staveb jsou jak fragmenty zdiva, tak tesané prostory či stopy po dřevěných konstrukcích. Nejznámějším prvkem Rotštejna je však zcela přírodní útvar - skalní okno ve vrcholové části jižní hradní skály. Nádvoří leželo zřejmě v prostoru mezi jižní hradní skálou a Hlídkou, dnes zavaleném mohutnými balvany (mimo jiné z nich vytvořena řícená skalní brána).

Hrad založen zřejmě ve 2. pol. 13. stol. Markvartici (prvně připomínán 1318, kdy byl vypálen). markvartická větev zvaná „z Rotštejna“ držela hrad až do doby okolo roku 1415. Do 2. pol. 14. stol. bývá kladena výstavba kamenného jádra. Za následujících majitelů - Paldrů z Vavřin - byl hrad pravděpodobně husity dobyt a zanikl. Archeologické nálezy dokládají osídlení (v té době již téměř jistě pustého) hradu i ve 2. pol. 15. stol. - možná v té době sloužily rozvaliny jako útočiště obyvatelstva. Formálně existovalo Rotštejnské panství až do počátku 16. stol. kdy bylo připojeno k Frýdštejnu. V letech 1870 a 1934 zde došlo k mohutnému řícení balvanů. V současné době zřícenina v péči občanského sdružení Ochrana Klokočských skal (od roku 1993 rozsáhlé konzervační práce, 2004 oficiálně zpřístupněna veřejnosti).

Vlastní hrad přístupný v otvíracích hodinách (vstupné dobrovolné), bývalé nádvoří a teoreticky i skála Hlídka (je-li to technicky možné - nezkoušel jsem) volně přístupné.

        

 

skalní místnosti

Při patě hradních (i některých přilehlých) skal řada poměrně prostorných vytesaných skalních místností, které jsou pozůstatkem skalácké osady, jež zde existovala v 17. - 19. stol. (středověký původ některých místností, byť zjevně později upravovaných, však nelze zcela vyloučit). Osadu tvořilo až 5 usedlostí. Dodnes dochováno 12 tesaných místností, z čehož čtyři (pod střední hradní skálou - 2 velké a 2 malé) jsou vzájemně propojeny. Zajímavý je malý sklípek s tesaným portálem ve skále severně od hradu a prostorná skalní místnost s architektonickými detaily (ostění dveří, okno) ve východní části severní hradní skály. Trampskou minulost těchto míst připomíná řada do skal vytesaných znaků trampských osad a skautských lilií.

Místnosti volně přístupny s výjimkou jedné v severním bloku, která je uzavřena.

               

Zajímavosti:

Ø        Kdesi v těsném severním sousedství údajně zbytky dalšího skalního hrádku, někdy ztotožňovaného s hradem Dřevolyzy, zmiňovaného 1324, jindy považované za pouhé předhradí Rotštejna - nenalezen.

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

-     kol.: Český ráj a Podkrkonoší - Turistický průvodce ČSSR 12 (Praha 1982)

Web:

-     občanské sdružení Ochrana Klokočských skal

-     Hrady.cz

-     Turistik.cz

-     Regionální zpravodajský server

-     Interregion Jičín

-     Holyday Tour

-     Turistika.cz

-     Český ráj.cz

-     Wikipedia

Okolí: Klokočí / Fialník / Vesec / Kozákov (vrch) / Kozákov (ves) / Tatobity / (Rovensko pod Troskami) / (Trosky) / Klokočské skály

 Český ráj / rejstříky

květen 2007