VOLÁRNA (Feuerröstberg)

k.ú. Gabrielina Huť (Krušné hory / Chomutovsko)

Plochý zalesněný vrch východně od Kalku, často zvaný též Strážce (825 m n. m.). Východně od vrcholu na dosud dochované horské louce stávala hájovna Volárna (Ochsenstall), zaniklá po 2. sv. válce; zachovány pouze nepatrné zbytky. Západně od vrcholu Volárenský rybník, napájející Gabrielin potok. Nad rybníkem, na jižním a jihozápadním úbočí vrchu, rozsáhlé rašeliniště vrchovištního typu (rozloha téměř 1 km2, mocnost rašeliny až 5,5 m, velmi dobře zachované). Přímo přes vrchol přechází v západovýchodním směru asfaltovaná cyklostezka.

 

studánka a odpočívadlo při cestě na okraji louky

 

vodní nádrž, která sloužila jako zdroj vody pro Gabrielinu huť; v nedávné době upravená a snad i zvětšená

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Německé jméno vrchu je odvozeno od slova oheň. Z jeho českého ekvivalentu Strážce by se dalo odvozovat, že se zde kdysi dělali strážní ohně…

Ø        Jméno Volárna, které původně patřilo jen hájovně a až později bylo přeneseno i na kopec a širší oblast, je zřejmě upomínkou na doby pastvy dobytku v lese.

Ø        Podle Volárny se někdy i celé okolí nazývá Volárenskou náhorní plošinou.

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=7383

-     geologicky významné lokality - http://lokality.geology.cz/2308

-     registr pramenů a studánek - http://www.estudanky.eu/1257-pramen-volarna

-     turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/volarensky-rybnik    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013