BOLEBOŘ (Göttersdorf)

k.ú. Boleboř (Krušné hory / Jirkovsko)

Ves rozložená na jižních svazích Krušných hor (620 m n. m.) má neobvyklá sídelní strukturu se dvěma samostatnými návsemi – severnější oválnou a jižnější trojúhelníkovou, vybíhající k jihu a západu do zástavby ulicového typu. Na východní straně jižní návsi – dnes částečně zastavěné a tak poměrně nenápadné - stojí kaple a bývalá škola, dnes obecní úřad, na severu ji uzavírá hřbitov. Ve východním sousedství jižní části vsi stojí dvůr s loveckým zámečkem z přelomu 17. a 18. stol. Na západním okraji vsi bývalá vodní pila (Brettmühle). Ve vsi zachován zajímavý soubor hrázděných domů.

Nejstarší zmínka o vsi je z roku 1352 (Gotfridi villa), vznikla však pravděpodobně již v průběhu 13. stol. Patřila k panství Žeberk, později se spolu s ním stala součástí panství Červený Hrádek (Borek). Pravděpodobně manové boreckých pánů si zde vystavěli tvrz; stávala severozápadně od kostela a její zbytky byly patrné údajně ještě v pol. 20. stol. Na přelomu 16. a 17. stol. připadla Boleboř k panství Březno a posléze Ahníkov (Hagensdorf). Obyvatelé se živili především zemědělstvím, plátenictvím a výrobou dřevěných předmětů. Největšího rozkvětu dosáhla obec na přelomu 18. a 19. stol. V říjnu 1947 vyhořelo centrum vsi – kostel, fara a 12 domů; původ požáru je dodnes předmětem různých spekulací. Po poválečném odsunu velké části německých obyvatel se výrazně snížil počet obyvatel, část objektů byla využita pro rekreační účely.

znak obce

 

hrázděné domy č.p. 10 a 13 (nemovité kulturní památky)

 

hrázděné domy č.p. 58 a 64

centrum vsi ve 30. letech 20. stol.; druhý zprava dům č.p. 58, v pozadí dnes již neexistující kostel (www.komotau.de)

 

dřevěné plastiky místního umělce Jiřího Němce na zahradě domu č.p. 85; vpravo vykukuje památkově chráněné č.p. 6

 

pomník padlým dnes a jeho původní podoba z doby po 1. sv. válce (www.zanikleobce.cz)

dřevěná plastika před obchodem, pravděpodobně též od Jiřího Němce

barokní socha sv. Donáta z roku 1744 před zemědělským areálem na jižním okraji vsi při silnici do Jirkova; podle pověsti postavena na ochranu obce před nepříznivým počasím (právě z této strany údajně vanou nejsilnější zimní větry)

 

dubové sousoší peroucích se andělů (údajně představujících Dobro a Zlo) od Jiřího Němce z roku 2011 v poli při jižním okraji vsi nedaleko silnice do Jirkova

kostel sv. Mikuláše

Moderní kaple se zvonicí leží na místě zaniklého kostela v centru vsi.

Původní gotický kostel postaven roku 1374. Po požáru postaven roku 1794 nový barokní, pravděpodobně někým z okruhu Dienzenhoferů. Ten po požáru v roce 1947 nebyl obnoven, jeho ruiny byly odstraněny koncem 50. let. Dnešní stavba stejného zasvěcení (někdy označovaná jako kaple, jindy jako kostel) postavena v letech 1991-1993 z finančních darů německých rodáků, zvonice přistavěna roku 1999, zvon z Orasína na ní zavěšen o rok později.

barokní kostel sv. Mikuláše . foto z poč. 20. stol. (www.zanikleobce.cz)

 

současná kaple

pamětní deska, připomínající její postavení z darů německých rodáku okolních vsí

zvonice

pamětní kámen před kostelem – „poselství budoucím generacím″

hřbitov

Hřbitov leží uprostřed vsi proti kostelu.

kamenná plastika Květ života od sochaře Romana Křeliny z roku 2010 při vstupu na hřbitov

centrální kříž

kříž na památku původních německých obyvatel

 

náhrobky z původních německých hrobů, zasazené v západní zdi hřbitova

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi se od počátku vyskytuje v české i německé verzi. Německé jméno je odvozeno pravděpodobně od lokátora vsi Gottfrieda, české jméno bývá považováno za jméno lesa, který zde existoval ještě před vznikem vsi. České jméno se postupně vytratilo během 16. stol. a vrátilo se v 19. stol. v podobě Boleboří.

Ø        Podle místní tradice bývalo v místech za kostele strážní hradiště při staré kupecké cestě ze Saska do Prahy.

Ø        Na hřbitově byl mimo jiné pochován malíř Louis Zimmermann, rodák z nedalekého Orasína.

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.bolebor.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleboř

-     Nástup; ves - http://www.nastup.cz/obce/006.htm

-     Nástup; zámek - http://www.nastup.cz/hrady/004.htm

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3079

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/goettersdorf.htm

-     Chomutovský deník – andělé - http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/neobvykla-socha-andele-si-jdou-v-poli-po-krku.html

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2TEM2

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/bolebor.html   

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013