HELENČINY VODOPÁDY (Aubachfall bei Neuhaus)

k.ú. Svahová (Krušné hory / Jirkovsko)

Kaskáda na Lužci (Nivském potoku) severovýchodně od Svahové (750 m n. m.). Voda zde přepadává přes několik skalních prahů, z nichž ten první je vysoký 4 m. Drobnější vodní kaskády jsou údajně i níže v údolí.

Vodopády leží několik desítek metrů od turisticky značené cesty, vyšlapaná odbočka k nim není nijak vyznačena.

 

hlavní (horní) stupeň vodopádu a ortorulové skály

  

střední stupně

spodní stupeň

celkový pohled

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Průtok vody je zde uměle zvýšen téměř na dvojnásobek (v průměru z 60 na 100 l/sec), neboť do Lužce jsou nad vodopádem svedeny i kanály z Kachního rybníka a rybníka V díře, spadající do jiného povodí.

Literatura:

-     Martin Janoška: Nejkrásnější vodopády České republiky (Praha 2009)

Web:

-     Vodopády ČR - http://www.vodopady.info/cz/krusne/Krusne.php?page=helenciny

-     Krušné hory na Mostecku - http://rangiroa.sweb.cz/hoska/vodopad.html

-     Krušnohorsky… - http://www.krusnohorsky.cz/2010/06/27/helenciny-vodopady-vodopad-nivskeho-potoka/    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013