LOUPEŽNICKÁ SKÁLA (Raubschloss)

k.ú. Brandov (Krušné hory / Litvínovsko)

Úzká skalnatá ostrožna (547 m n. m.) severojižního směru nad soutokem Načetínského potoka s pravostranným přítokem. Vlastní skálou ostrožna na jižní straně končí. Severně od skály stopy hrádku neznámého jména, tradičně označovaného jako Hrad u Brandova (byť výstižnější by bylo Hrad u Rothentalu).

  

skála, spadající k bezejmennému potůčku

hrad

Pozůstatky hradu tvoří výrazný pahorek oddělený od severnějšího pokračování ostrožny hlubokým příkopem. Nejvýraznějším pozůstatkem zástavby velmi malého prostoru vnitřního hradu stopy do skály zasekaného čtverhranného objektu, velkého cca 1,2 x 0,8 m. Hrad se neobjevuje v písemných pramenech, archeologické nálezy ho datují do druhé poloviny 13. stol. (zřejmě na přelomu 13. a 14. stol. zanikl požárem). Hrad byl zjevně opevněným opěrným bodem (tzv. horský hrádek), vybudovaný pravděpodobně za účelem ostrahy dálkové cesty z Čech do Saska, která pod hradem překračovala údolí Načetínského potoka, potažmo státní hranici. Současným historikům dlouho neznámý hrádek byl objeven německými amatérskými badateli v 80. letech 20. stol.

celkový pohled na ostrožnu hrádku od východu

do skály částečně zasekaný příkop

pahorek v hradním jádru

 

stopy po objektu zasekaném do skály

jižní část areálu vybíhající v ostroh vlastní Loupěžnické skály

plánek hradu (rangiroa.sweb.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obě jména (německé znamená v překladu Loupežnický zámek) jsou odvozeny od pověsti, že hrad byl sídlem loupeživého rytíře. Ke skále se však váží i další pověsti – o pokladu ukrytém v podzemním sále či bílé paní, zjevující se o Svatodušním pondělí.

Literatura:

-     Jan Anderle, Eva Černá, Albert Kirsche: Naznámý hrad u Brandova v Krušných horách – Castellologica bohemica 3 (Praha 1993)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=6539

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brandov_(hrad)

-     Krušné hory na Mostecku - http://rangiroa.sweb.cz/brandov/hrad.html   

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013