LUHOV

k.ú. Vlčetín u Bílé (Jičínská pahorkatina / Českodubsko)

Velmi malá osada v kotlině při pravostranném přítoku Bystré (380 m.n.m.), složená z několika roztroušených chalup. Turistické průvodce uvádí ve vsi  mohutnou lípu, jejíž centrální dutinu prorůstá nový kmen (neviděl jsem). O samotě na okraji lesa severovýchodně od osady vilka (hájovna??). Pod osadou na Bystré menší rybník.

První zmínka o vsi k roku 1540. Údajně zemanský statek. Na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. zde malována usedlost charakteru dvora (nevím, jak moc lze na půdorysy na této mapě spoléhat ?), na katastrální mapě v roce 1843 je 6 dřevěných chalup.  

Statek čp. 17 (nemovitá kulturní památka):

Patrový roubený statek s pavlačí – nejzajímavější objekt osady. Naproti němu socha sv. Floriána.

Usedlost je uváděna jako statek „Nemodlencův“ (zemana Michala Luhovského) z románu Karolíny Světlé Nemodlenec. Během 2. pol. 20. stol. dvakrát určena k demolici - zachráněna a citlivě rekonstruována byla v „hodině dvanácté“.

Literatura:

-         Josef Lukeš: Vážný i veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé (Liberec 1991)

-         kol.: Lužické hory, Ještědský hřbet - Turistický průvodce ČSSR 31 (Praha 1987)

Web:

-         zajímavosti v okolí Českého Dubu

-         obec Bílá

Okolí: Český Dub / Vlčetín

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005  (podrobné zpracování)