SMRŽOV

k.ú. Smržov u Českého Dubu (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Ves v kotlině při pramenech Smržovského potoka při silnici z Českého Dubo do Osečné je soustředěná kolem nevýrazné návsi s kapličkou. Severozápadně od kaple patrová budova bývalé školy, dnes hostinec Čertova zeď. Před ní kovový kříž na kamenném soklu s rokokovým dekorem a reliéfy (Panna Marie Bolestná, sv. Jan Nepomucký...). V severní části  vsi při silnici do Osečné pomník padlým v 1. světové válce.

Ves obklopena rybízovými plantážemi.

Bývala součástí panství Český Dub. Dnes součást obce Český Dub.

  

Zajímavosti:

Ø        Koncem 19. stol. působiště učitele Bohumila Boušky, autora nejstarší knížky o českodubském okrese (vydána 1894) a vášnivého ochotníka (mimo jiné zdramatizoval Verneovu Cestu kolem světa - hrála se ve Smržově po tři noci). 

Literatura:

-         Josef Lukeš: Vážný i veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé (Liberec 1991)

Okolí: Špičák / Malá Čertova zeď / Čertova zeď

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005  (podrobné zpracování)