ŠPIČÁK

k.ú. Český Dub, dříve Malý Dub (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Zalesněné návrší (449 m.n.m.) mezi údolím Smržovského potoka a údolím jeho levostranného přítoku. Údolí severovýchodně od vrcholu velmi malebné, s několika prameny.

Rasova rokle:

Uměle vytvořená rokle na jihozápadním úbočí Špičáku, vzniklá vytěžením čedičové žíly, která byla de fakto severovýchodním koncem Malé Čertovy zdi (někdy tak i označována), nacházející se za údolím Smržovského potoka.

Několik desítek metrů dlouhý úzký kaňon ve vápnitých pískovcích s až 20 m vysokými stěnami stoupá od silnice Smržov - Český Dub až téměř k vrcholu Špičáku. Na několika místech ponecháno několik sloupků čediče jako “rozpěry”, které nyní vytváří skalní mosty. Stěny tvořeny výraznými svislými vrstvami, které se místy odlupují a padají.

Geologická pozoruhodnost, velice romantické místo. Volně přístupné, mimo značené turistické cesty. Průchod roklí náročný, nebezpečí padajících kamenů.

     

Literatura:

-         Petr David a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 42 - Ještěd a Podještědí (Praha 2004)

Okolí: Starý Dub / Český Dub / Malá Čertova zeď / Smržov

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005  (podrobné zpracování)