HORNÍ PROVODÍN (Ober Mükenhahn)

k.ú. Provodín (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Osada na jihozápadních svazích Dlouhého vrchu. U bývalé myslivny památný strom – douglaska tisolistá (25 m vysoká, obvod kmene 2,5 m, věk okolo 120 let; říká se o ní, že byla vysazena roku 1900 u příležitosti tajné svatby arcivévody Ferdinanda s hraběnkou Chotkovou v nedalekých Zákupech).

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

Horní Provodín při pohledu z Lysé skály

  

z Horního Provodína

douglaska tisolistá u hájovny; památným stromem prohlášena roku 1998 jako první a pravděpodobně dosud stále jediná douglaska u nás

Literatura:

-     Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III. - Liberecko (Brno, Praha 2002)

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

únor 2011