LYSÁ SKÁLA (Kahlstein)

k.ú. Provodín (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Nápadné čedičové skalisko (419 m n. m.) - nejvyšší a nejnápadnější z tzv. Provodínských kamenů. Pro svůj tvar zvána též Spící panna, někdy i Čertovo hnízdo či Čertův kámen. Na skále s velmi výraznou sloupcovou odlučností, částečně v minulosti narušené lomovou činností, cenná teplomilná společenstva skalních stepí a štěrbin (rostliny, měkkýši, hmyz). Přírodovědně zajímavý i javorohabrový háj při patě skály. Chráněna jako přírodní památka s poněkud zavádějícím jménem „Provodínské kameny″ (vyhlášena roku 1956 jako přírodní rezervace, velikost kolem 3 ha – údaje se výrazně liší!).

Odbočka turistické značky končí na úpatí skály, na vrchol vede obtížně přístupná stezka (za horšího počasí, zejména mokra či námrazy, nebezpečné! - nezajištěno).

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

 

„Spící panna″

 

les na úpatí skály

  

sloupcová odlučnost čediče

 

na vrcholu

skalní step na Lysé skále

výhled

Z vrcholu kruhový výhled (České středohoří, Novozámecký rybník, Česká Lípa, Lužické hory, Ralsko, Bezděz, Kokořínsko).

pohled k západu – levé části obzoru dominují Vlhošť, Sedlo a Ronov, před nimi Novozámecký rybník, v popředí Michlův vrch

pohled k severu, na Českou Lípu a Lužické hory; vodní plocha zhruba uprostřed Heřmanický rybník

pohled k severovýchodu; vlevo na obzoru Lužické hory, vpravo Ralsko

pohled k jihovýchodu – v popředí Štrausův vrch a Dlouhý vrch, obzoru dominuje uprostřed Dub, vpravo od něj Borný a Bezděz

pohled k jihozápadu – v popředí (s rybníčkem) Horní Provodín, za ním (Dolní) Provodín, na obzoru v levé části Tachovský vrch a Vrátenská hora, v pravé části Šedina, Starý Bernštejn, Strážný vrch a Maršovický vrch

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Provodínské kameny tvoří šest vrcholů – kromě Lysé skály ještě Puchavec, Michlův vrch, Štrausův vrch, Pitrův vrch a Dlouhý vrch.

Ø        Skála je vypreparovaným sopečným sopouchem.

Ø        Mimo jiné zde výskyt kriticky ohroženého řeřišníčka skalního, jedna z nejbohatších populací lilie zlatohlavé ne Českolipsku...

Ø        Podle pověsti je skála zkamenělou dívkou. Dcera rytíře z Myšlína prý zkameněla, protože si odmítla vzít za muže ďábla. Podle jiné verze jde naopak o dívku, která se za ďábla provdala.

Ø        Botanicky zajímavé i louky v okolí Lysé skály (mimo hranice přírodní památky).

Literatura:

-     Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III. - Liberecko (Brno, Praha 2002)

-     Hana Motyčková, Kamila Šírová Motyčková, Vladimír Motyčka, Jiří Šír: Geologické zajímavosti České republiky (Praha 2012)

Web:

-     Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/38

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Provodínské_kameny_(přírodní_památka)

-     Provodínské kameny - http://www.volny.cz/harnal/mprovkam.htm

-     Tipy na výlet - http://www.tipynavylet.cz/misto-lysa-skala.html 

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

únor 2011