SLUNEČNÍ DVŮR (Sonnenhof)

k.ú. Jestřebí u České Lípy (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Samota v nivě Robečského potoka jihovýchodně od Provodína. Komplex několika budov různého stáří, doplněný skleníky.

Počátky Slunečního Dvora jsou v roce 1912, kdy zde štýrský pastor Otto Weitkat koupil od obce něco přes 30 ha pozemků a nechal na ně dovézt tři vyřazené vagóny upravené na malé obytné místnosti, v nichž zřídil ústav pro převýchovu mládeže, která se dostala na scestí. Principem zařízení bylo zemědělské hospodaření, které bylo jednak součástí terapie, jednak mělo samofinancovat provoz, což se však nenaplnilo; část provozu musela být vždy hrazena z darů. Roku 1920 zařízení převzala diakonie augspurského vyznání v Praze, která zakoupila další pozemky a v letech 1921-22 vystavěla zděný dvorec – současnou budovu s věžičkou (materiál na stavbu – cihly a tašky – vyráběli sami chovanci). Po 2. sv. válce byly pokusy zde normálně zemědělsky hospodařit (státní statek), avšak pro nevalné výnosy zde byl roku 1957 zřízen domov sociální péče pro osoby se sníženým intelektem; opět s úmyslem využít zemědělskou činnost pro ekonomickou soběstačnost i jako součást terapie, opět však s velikou ztrátou, takže nakonec bylo celé hospodářství zredukováno na pěstování zeleniny a květin. 1987 postaven nový pavilón, architektonicky zcela neladící se zbytkem areálu. Jako zařízení sociálních služeb slouží usedlost po několika dostavbách dodnes, v současné době pro ženy se sníženou soběstačností.  

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

Sluneční Dvůr

historická fotografie nejstarší budovy Slunečního Dvora (www.domovslunecnidvur.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno usedlosti je někdy používáno i pro přilehlé vlhké louky; na části z nich byla dříve vyhlášena přírodní rezervace Slunečný dvůr (na rozdíl od usedlosti psána oficiálně s tvrdým y na konci!), dnes součást národní přírodní památky Jestřebské slatiny.

Literatura:

-     Jestřebí – viz http://www.jestrebi.eu/attachments/article/93/Publikace%20o%20Jest%C5%99eb%C3%AD.pdf

Web:

-     oficiální stránky domova sociální péče - http://www.domovslunecnidvur.cz  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013