HRÁDEK

k.ú. Bosyně (Ralská pahorkatina / Mělnicko)

Úzká severojižní ostrožna lahvovitého tvaru východně od Bosyně. Východní i západní strana lemována nevysokými pískovcovými skalami, na náhorní plošině pole. Přístup po úzké šíji od severu byl chráněn trojími příčnými valy, z nichž vnitřní val dosud poměrně dobře patrný v podobě terénní vlny (vnější by údajně měl být také v podobě nevýrazné terénní vlny patrný, prostřední v nejužším místě ostrožny zjištěn pouze geofyzikálním měřením). Opevněná plocha téměř 2 ha, vnitřní plocha cca 1,3 ha. V jižní části vnitřní plochy zachyceny geofyzikálním měřením a leteckým snímkováním zahloubené objekty.

Na ostrožně byly nalezeny artefakty z doby halštatské (kolem roku 500 př. n. l.) a spoře též ze 13. stol. Opevnění je kladeno spíše do staršího období. Zda zde i ve středověku bylo nějaké osídlení či jde jen o náhodné nálezy (uvažuje se např. o odpadu navezeném sem s hnojem z Bosyně) není jasné. Navzdory jménu Hrádek bylo hradiště objeveno až v roce 1999 při záchranném průzkumu v okolí trasy inženýrských sítí.

Západním úbočím ostrožny vede stará úvozová cesta, místy zasekaná do skal. Při jejím severním konci několik opuštěných pískovcových lomů, v nichž se těžily tzv. štuky – pískovcové kvádry.

Součást CHKO Kokořínsko, přírodní rezervace Kokořínský důl.

image070 image068

náhorní plošina ostrožny s patrným vnitřním valem

image090

ostrožna Hrádku od jihozápadu

image084

skály pod Hrádkem

image092 image088 image064

stará úvozová cesta západním úbočím Hrádku

image080 image076 image074

nejjižnější z lomů

image052 image062 image058 image054

střední lom

image050 image048

severní lom

 image082

jedna z interaktivních zastávek naučné stezky Poklady Harasova na západním úbočí Hrádku

Literatura:

-      Rostislav Vojkovský: Harasov – Putujeme po hradech a zámcích (Hukvaldy 2012)

Web:

-      středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Bosyne   

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2017