HORNÍ STAKORY

k.ú. Horní Stakory (Jičínská pahorkatina / Mladoboleslavsko)

Ves na jižním úbočí Baby, bez výrazného centra (260 m n. m.). Na jižním okraji vsi na hřbitově kostel sv. Havla, nedaleko něj, mimo areál hřbitova, dřevěná zvonice. Severně od kostela bývalý hospodářský dvůr č.p. 48 (východně od kostela stával dnes již neexistující ovčín). V severovýchodní části vsi škola. Ve vsi několik zajímavých roubených staveb, nejzajímavější špýchar při č.p. 21 v severozápadní části vsi. Na severozápadním okraji, při dnes již neexistujícím areálu cihelny, dva rybníčky, kdysi napájené z pramenů na úbočí Baby, v současné době mimo jakoukoli vodoteč (značené již na mapě 1. vojenského mapování ve 2. polovině 18. století, později minimálně horní zanikl, obnoven snad někdy koncem 20. stol.). Nad vsí na úbočí Baby a Dědka sady.

Původně pouze Stakory, zatímco dnešní nedaleké Dolní Stakory se nazýval (Hrubé) Stakorce. Již roku 1325 je v listinách zmiňován jistý Soběhrd ze Stakor. Lze se domnívat, že již tehdy zde stála tvrz, výslovně je však připomínána až roku 1533. V 1. pol. 18. stol. ves nazývána Hoření Stakora. V té době tvrz ještě stála, byla však využívána již jen k hospodářským účelům, neboť Stakory byly roku 1677 připojeny k panství Kosmonosy. Lokalizována bývá do areálu hospodářského dvora. Roku 1986 byly Stakory připojeny k Mladé Boleslavi a roku 1994 ke Kosmonosům.

image054 image062 image060

částečně roubené č.p. 7 v centru vsi (březen 2013)

image056 image058

roubená stodola při č.p. 8 v centru vsi (březen 2013)

image012

roubený špýchárek u č.p. 19 (duben 2020)

image010

dům č.p. 25 s lomenicí (duben 2020)

image004 image006

dvojbytovka č.p. 75 a 76 nedaleko školy (duben 2020)

image218 image064

křížek z roku 1851 poblíž školy (duben 2020, březen 2013)

 

úvodní zastavení Naučné stezky přírodní rezervací Vrch Baba a schránka na plotě školy s materiály ke stezce (duben 2020)

image032 image028

horní z rybníčků u bývalé cihelny; na druhém snímku v pozadí Baba (duben 2020)

image026

dolní z rybníčků u bývalé cihelny (duben 2020)

kostel sv. Havla

Nevelký kostelík uprostřed hřbitova.

Kostel připomínán roku 1356, kdy byl farním. V roce 1650 byl již natolik zpustlý, že obyvatelé Stakor museli chodit na bohoslužby do Mladé Boleslavi. Roku 1700 nechal majitel panství hrabě Jakub Černín vystavět kostel nový, i ten však následně sešel tak, že musel být roku 1870 zcela zbořen. Dnešní secesní stavba s historizujícími prvky pochází z roku 1903. Postavena byla na místě jejího předchůdce dle projektu Aloise Čenského. Uvnitř čtyři nástěnné malby se Skutky milosrdenství.

image080 image088

celkový pohled na kostel s dřevěným vstupním portikusem a typickými jetelovými okny presbytáře (březen 2013)

image084 image076

hliněné reliéfy Panny Marie a adorace nad okny lodi (březen 2013)

image078

socha sv. Havla na průčelí kostela (březen 2013)

image082

hřbitovní kříž u kostela (březen 2013)

zvonice (nemovitá kulturní památka)

Roubená zvonice na nízké kamenné podezdívce, s osmibokým přízemím a čtyřbokým zvonovým patrem, stojí v parčíku severně od kostela. Pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1700; starší datace, vycházející zejména ze stáří zvonů, není pravděpodobná, spíše lze předpokládat staršího předchůdce (pozoruhodné však je, že na mapě stabilního katastru z roku 1842 není vůbec zakreslena). Z původních tří zvonů dnes visí ve zvonici dva – velký zvon z roku 1577 a Umíráček z roku 1849, zatímco třetí (Poledník z roku 1494) byl zapůjčen na věž farního kostela v Kosmonosích.

image090 image052

zvonice (březen 2013)

socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Velmi kvalitní barokní pískovcová socha, stojící nedaleko zvonice, pochází z roku 1746 z dílny kosmonoské sochařské rodiny Jelínků. Letopočet 1781 na zadní straně je rokem opravy.  Naposledy byla restaurována v letech 1992-93.

image050 image094

socha sv. Jana Nepomucého  (březen 2013)

usedlost č.p. 21

Původně nejseverozápadnější usedlost vsi (nepočítaje-li zástavbu v areálu cihelny). Při ulici dochována roubená sýpka z 2. poloviny 18. stol. s pavlačí (nemovitá kulturní památka). Naproti sýpce obytné stavení s roubeným, dnes omítaným jádrem, částečně novodobě přezděný.

image014

obytné stavení (duben 2020)

image018 image024

památkově chráněný špýchar (duben 2020)

image022

malé původní okénko v průčelí patra sýpky (duben 2020)

image020

lomenice s kabřincem na průčelí sýpky (duben 2020)

image016

vjezd do dvora (duben 2020)

škola č.p. 54

Hornostakorská škola byla postavena roku 1924.

V roce 1949 bylo v budově školy otevřeno muzeum, prezentující vykopávky cihlářského mistra Antonína Čecha a sbírky Jiřího Valenty, který shromažďoval dary od lidí, knihy a rozmanité předměty. Jak dlouhé mělo muzeum trvání se mi zatím nepodařilo zjistit. Při škole též tradice amatérského divadla.

image002 image222

budova školy (duben 2020)

image072

před přestavbou vstupního vestibulu (březen 2013)

image068 image070

pomník obětem 1. sv. války před školou (březen 2013)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  V Horních Stakorech existovala ještě druhá socha z dílny Jelínků - sv. Josef. Stávala údajně u silnice na Kosmonosy a v 80. letech 20. stol. byla zničena zemědělci orajícími přilehlé pole. Podle jiných materiálů však měla stát v centru obce (??). Dnes není ani tam. Ze sochy měla být zachráněna pouze pískovcová hlava.

Ø  V knize Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 1984 je uváděno, že z tvrze se „do současnosti zachovaly jen nepatrné zbytky starého zdiva v hospodářských objektech bývalého dvora”. Nikde jinde se však dochované pozůstatky tvrze nezmiňují. Podle regionalisty Theodora Hornického bývalo menší tvrziště s příkopem západně od dnešního zemědělského dvora, dnes však již zmizelo v mladší zástavbě.

Literatura:

-    Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III – Severní Čechy (Praha 1984)

-    Karel Kuča: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky (Praha 2015)

-    Emanuel Poche: Umělecké památky Čech A/J (Praha 1977)

Web:

-    oficiální stránky Kosmonos - http://www.kosmonosy-kultura.eu/historie/horni-stakory.html

-    památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?lokalizaceZahranici=0&katOblast=Horn%C3%AD+Stakory

-    hrady.cz - https://www.hrady.cz/index.php?OID=3846

-    Středočeská vědecká knihovna v Kladně - https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0317603-Tvrz-Horni-Stakory-cesko/

-    wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Stakory

-    Mladoboleslavsko - https://www.mladoboleslavsko.eu/dr-cs/14663-zvonice-horni-stakory.html

-    amatérské divadlo - https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=6539 

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2020