VITOUŠŮV MLÝN (Wituschenmühle)

k.ú. Hrad Nečtiny (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Dříve mlýn s pilou na Starém potoce při silnici z Nečtin do osady Hrad Nečtiny. Na mlýně hospodařil mlynářský rod Müllingů. V dob první republiky mlynářská činnost ustává a už ve mlýně se už jen šrotuje pro vlastní potřebu. Po roce 1945 mlýn znárodněn. Vlastní mlýn ve 2. pol. 20. stol. zbořen, ponechána jen obytná část.

 

mlýn na katastrální mapě z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

dnešní podoba obytné části bývalého mlýna č.p. 15 při pohledu ze silnice

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách IV (Praha 2001) 

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016