PLZEŇSKO

Plzeňskem se nazývá širší či užší okolí Plzně, ohraničený na východě Podbrdskem, na jihu Šumavou, na jihozápadě Českým lesem, na západě Slavkovským lesem, na severu Doupovskými horami a na severovýchodě Křivoklátskem. Horopisně jde především o Švihovskou vrchovinu, Plaskou pahorkatinu a západní část Rakovnické pahorkatiny. Vlastní Plzeň je vzhledem k Brdům, sahajícím až téměř před hranice města, umístěna v tomto prostoru značně excentricky.

MANĚTÍNSKO

           

RADNICKO

         

POÚSLAVÍ

          

 

přehled regionálních a věcných rejstříků