DOUBLOVIČKY

k.ú. Jesenice u Sedlčan (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Osada na hřebeni mezi Sedleckým a Novodvorským potokem (370 m n. m.). Původní ves na západní straně silnice z Jesenice do Sedlce, jižně od ní rozlehlý zemědělský areál. Východní část vsi charakteru „satelitního městečka″. Ani stará část vsi však nemá jasnou urbanistickou strukturu.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1398. Počátkem 17. stol. byla ves součástí panství Nedrahovice, roku 1622 připadla spolu s ním pod Vysoký Chlumec.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image092.jpg

ve vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image094.jpg

kříž na křižovatce na jižním okraji vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image090.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image088.jpg

kříž při cestě k Vorlovce na západním okraji vsi z roku 1862

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image096.jpg

dub při cestě k Vorlovce

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na stránkách obce se píše: „V Doublovičkách, dříve Doudlebičkách bývala mezi rybníčky tvrz s poplužním dvorem a statky, nazvaná „Na ostrově″. Tvrz zanikla pravděpodobně v době husitských válek a statek byl zničen v průběhu třicetileté války.″ Nikde jinde se mi tuto informaci nepodařilo ověřit, tvrz v Doublovičkách neuvádí žádná mě známá literatura o šlechtických sídlech. Jde-li o rybníčky na severovýchodním okraji vsi, pak prostorem mezi nimi v současné době prochází ulice do nové zástavby.

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Doublovičky

-     oficiální stránky obce Jesenice - http://www.jesenice-obec.cz/mistni-casti/d-28069/p1=2054 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020