PODHOŘÍ

k.ú. Bolechovice I (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Osamělý dvůr č.p. 22 severovýchodně od Bolechovic (458 m n. m.), v kotlině zakousávající se do masivu Dvořáček (Braslinky). Též Podhoř, Podhorský dvůr. Zajímavá je zejména západní budova s mohutnými kamennými opěráky.

Dvůr patřil k panství Bolechovice.

 

dvůr na mapě stabilního katastru z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

dvůr Podhoří

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020