SOVŮV MLÝN

k.ú. Dobrošovice, dříve Divišovice (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Vodní mlýn na Sedleckém potoku, při jeho levém břehu (Vršovice č.p. 4).

Náhon se odpojoval cca 400 m jihovýchodně od mlýna, v terénu dosud patrný. Napájel rybníček (též dosud v reliéfu patrný, byť již nefunkční), nacházející se v jižním sousedství mlýna. Z něj šla voda buď jalovým přepadem zpět do potoka, nebo na mlýnské kolo, které se nacházelo při severní (štítové) straně mlýnské budovy.

Na jižní straně navazuje na vlastní budovu mlýna téměř uzavřený dvůr.

„Sovův mlýn nad Jesenicí″ je v Deskách zemských uváděn již v 1. polovině 16. století. Mlýn byl v té době panský, takže mlynářský rod Sovů musel být nájemcem. Posledním příslušníkem rodu na mlýně byl do roku 1880 Matěj Sova. V roce 1930 patřil mlýn Václavu Herynkovi. Tehdy zde byla dvě vodní kola na svrchní vodu o průtoku 291 l/s; spád 3,3 m; výkon 8,32 HP. Herynkové vlastní mlýn i dnes.

 

mlýn na mapě stabilního katastru roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image170.jpg

celkový pohled na areál mlýna od západu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image148.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image166.jpg

vlastní budova mlýna

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image146.jpg

štít mlýnského stavení s letopočty 1863 - 1917

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image164.jpg

řemenice na lanový převod, sloužící k pohonu zemědělských strojů, na východní stěně mlýna

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image156.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image154.jpg

betonové stavidlo s datací 1921 a iniciálami VH – Václav Herynek

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image152.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image150.jpg

bývalá lednice s odtokovým kanálem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image158.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image162.jpg

bývalá akumulační nádržka u mlýna a její jalový přepad

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověsti zakopal na palouku mezi mlýnem a Dobrošovicemi kdysi dávno některý z mlynářů velký poklad zlatých a stříbrných mincí. Na poklad se prý přijde, až se jednou na mlýně jedné krávě narodí najednou dva černí býčci a těmi bude mlynář na palouku orat.

Literatura:

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

Web:

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5394-sovuv-mlyn-sova-muhle 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020