BÝKOVICKÁ HŮRA

k.ú. Býkovice u Louňovic (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Zalesněné návrší (562 m n. m.) nad Býkovicemi - nejjižnější výběžek masivu Blaníků. Součást CHKO Blaník.

pohled od jihozápadu (září 2010)

pohled od severozápadu, z úpatí Malého Blaníku (září 2015)

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

září 2015