HRAJOVICE

k.ú. Kamberk, dříve Býkovice (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Ves (440 m n.m.) při Pravětickém potoce jižně od Malého Blaníku, prvně zmiňovaná roku 1420. Dosud dobře zachovaná původní urbanistická struktura. Skupina velkých statků kolem původně rozlehlé obdélné (na západní straně otevřené) návsi, později částečně zastavěné. Náves s  křížkem, novodobou sloupovou zvoničkou (2010) a nádherným mohutným jírovcem (památný strom). Na východním okraji vsi pod toho času vypuštěným rybníčkem bývalý vodní mlýn (zmiňován již v soupise mlynářů Kouřimského kraje roku 1656). Součást CHKO Blaník.

 

Hrajovice v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

náves

 

zvonička a kříž na návsi

 

památný jírovec na návsi (obvod kmene 365 cm, stáří přes 200 let)

usedlost č.p. 3 na návsi

 

mlýn č.p. 17

 

mlýn v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – je zjevné, že mlýn (vlevo) původně tvořil jeden celek s dnešní usedlostí č.p. 1 (pravá část)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V č.p. 2 kozí farma Líza (možnost návštěvy - ekofarmaliza.webnode.cz)

Literatura:

-      Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-      Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrajovice  

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

září 2010