KRASOVICKÁ HŮRA

k.ú. Kondrac (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Zalesněné návrší (487 m n. m.) – pohledově nejsevernější výběžek masivu Blaníků, byť fakticky od Velkého Blaníku oddělen údolím potoku Brodec. Na jihozápadním výběžku hory nad potokem Brodec terénní pozůstatky tvrze Olešná, na jižném úpatí v údolí potoka tzv. Blanická jeskyně (pozůstatek staré štoly ve vápencové čočce). Na východním úbočí Dům přírody Blaníku, geologická expozice a začátek naučné stezky S rytířem na Blaník. Součást CHKO Blaník.

 

jedno klasické a jedno interaktivní zastavení naučné stezky pod Krasovickou hůrou (září 2015)

Dům přírody

Dům přírody se nachází na východním úbočí hůry při silnici z Kondrace do Načeradce. Byl vybudován v letech 2014 -  2015 Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží jako návštěvnické centrum CHKO Blaník a geoparku Kraj Blanických rytířů. V přízemí je malá interaktivní expozice a prodej regionálního občerstvení a suvenýrů, v podkroví přednáškový a výstavná prostor.

Dům přírody Blaníku (září 2015)

          

představení tří nejcennějších biotopů oblasti – vlhkých luk, suťových lesů a hadcových borů (září 2015)

plastická mapa Blanické brázdy s vyznačením geologických a turistických zajímavostí (září 2015)

  

Blaničtí rytíři, kam se podíváš… (září 2015)

geologická expozice

Expozice hornin pod širým nebem se nachází v sousedství Domu přírody. Skládá se z 21 velkých vzorků hornin regionu s podrobnými popisy a altánem s informačními tabulemi o geologii a geologických zajímavostech okolí.

Expozice byla vybudována v roce 2007 Českým svazem ochránců přírody Vlašim v souvislosti s obnovou naučné stezky na Blaník, která zde začíná (končí). Původně se rozkládala na místě dnešního Domu přírody, v souvislosti s jeho stavbou byla přesunuta. Expozice je volně přístupná.

 

celkový pohled na areál geologické expozice v původním umístění (květen 2009)

 

současná podoba geologické expozice (září 2015)

 

každý kámen je označen cedulkou s podrobným popisem (květen 2009)

v informačním altánu (září 2015)

Literatura:

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

Web:

-      Domy přírody - http://www.dumprirody.cz/blanik/

-      oficiální stránka obce Kondrac - http://www.kondrac.cz/vylety/geologicka-expozice.php

-      geocaching; Blanická jeskyně - https://www.geocaching.com/geocache/GC4R9N3_geokbr-5-blanicka-jeskyne

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=469

-      Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_olesna.htm   

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

aktualizace září 2015