NA HRBĚ

k.ú. Pravonín (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Část toku Volaveckého potoka se dvěma rybníky severozápadně až západně pod Pravonínem. Oba rybníky jsou na mapách střídavě označovány jako Na hrbě, horní krom toho též jako Hrbský či Na ohrádce, dolní též Přestička či Na přesličce. Na úseku potoka mezi rybníky, v minulosti nevhodně zmeliorovaném, proběhal v letech 2000-2001 ukázková revitalizace (obnova přirozeného toku, přilehlých mokřadů a tůní), dnes v péči pozemkového spolku Českého svazu ochránců přírody Vlašim (informační tabule na hrázi horního rybníka). Současně došlo k odbahnění téměř zaneseného horního rybníka, který dnes slouží mimo jiné ke koupání, a opravě jeho hráze a přelivu. Oba rybníky existovaly prokazatelně již ve 2. pol. 18. stol.

 

horní rybník – v popředí prvního snímku nově vysázený sad, v pozadí druhého snímku Pravonín (březen 2007)

pod hrází horního rybníka (říjen 2010)

  

revitalizovaný úsek potoka (říjen 2010)

revitalizační projekt (www.ochranaprirody.cz)

 

mokřady vzniklé přirozeným rozléváním potoka (březen 2007)

 

vybudované tůně (březen 2007)

nad dolním rybníkem (březen 2007)

 

dolní rybník (březen 2007)

a ještě jednou dolní rybník, v pozadí Velký Blaník (březen 2007)

potok pod dolním rybníkem – takto to před revitalizací vypadalo i nad ním (březen 2007)

Web:

-      Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka - http://www.csopvlasim.cz/cs/na-hrbe-u-pravonina

-      Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - http://strednicechy.ochranaprirody.cz/dotacni-programy/dotacni-programy-resortu-zp/prrs-program-revitalizace-ricnich-systemu/nektere-realizovane-akce-prrs/revitalizace-volaveckeho-potoka-a-obnova-vodni-nadrze-na-hrbe-pravonin/   

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 aktualizace  říjen 2010