OSTROV

k.ú. Ostrov u Veliše (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Ves rozložená po obou březích Blanice (371 m n. m.). V centru vsi při mostu přes Blanici kaple sv. Jana Nepomuckého. Na severovýchodním okraji vsi bývalý poplužná dvůr, dnes Farma Blaník. Jižně od něj, na hraně srázu nad řekou, bývalo tvrziště, z něhož údajně dochovány části do skály vylámaného příkopu; přímo uprostřed areálu dnes stojí dům č.p. 37.

Obecně se tvrdí, že ves je připomínána prvně až roku 1411, kdy ji držel Záviš z Ostrova. V odůvodnění podoby obecního znaku se však mluví o „prvním známém držiteli tvrze Prokopu z Ostrova″ k roku 1387 a na webových stránkách obce dokonce bez bližšího komentáře, že historie obce sahá do roku 1272. Tvrz zde byla založena pravděpodobně ve 14. stol. Zanikla po roce 1590, kdy byl Ostrov připojen k panství Vlašim; 1681 uváděna jako pustá. Tyto údaje jsou tradičně vztahovány k tvrzišti pod poplužním dvorem. Někdy se však předpokládá ještě druhá tvrz, která měla údajně stát kdesi v severozápadní části obce.

znak obce dle návrhu Veroniky Hanusové a Jindřicha Nuska, udělený obci roku 2012; symbol zavinuté střely vychází z pečetě Prokopa z Ostrova, zelená symbolizuje pastviny a modré vlnovky řeku Blanici a rybníky

 

kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1907

 

kříž na severovýchodním okraji obce, před domem č.p. 31 při cestě do Kondrace

statek č.p. 13 v pravobřežní části vsi

studánka v levobřežní části vsi

 

Blanice v Ostrově

rybníček při pravém břehu Blanice

poplužní dvůr

Obdélný dvůr leží na severovýchodním okraji obce (původně stával o samotě). Vznikl zjevně jako hospodářské zázemí tvrze. Zchátralý areál roku 2000 koupil a následně zrekonstruoval na rekreační a relaxační centrum, nazvané Farma Blaník (ubytování, stravování, kulturní sál, výstavní prostory, jezdecká stáj...) někdejší producent Miloš Zapletal; otevřeno pro veřejnost bylo roku 2011.

celkový pohled na dvůr od jihovýchodu

plánek dvora: A – provozní budova, B – sýpka, C – hotýlek Blaník, D – šatna koňáků + ubytovna, E – stáje, F – hotýlek Ostrov (ke stažení v lepším rozlišení s legendou)

  

jihovýchodní část dvora

 

stáje, uzavírající dvůr na jižní straně

 

hotýlek Ostrov v jihozápadní části areálu a hotýlek Blaník v severovýchodní části areálu; v pozadí druhého snímku Velký Blaník

PS: Roku 2012 otevřeno v sousedství statku minizoo s expozicí domácích s atrakcemi pro děti, nazývané Farma-park.

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původ jména vsi není zcela jasný, z konfigurace terénu ani starých map se nezdá, že by některá její část mohla být v minulosti ostrovem.

Literatura:

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-      Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.obec-ostrov.com

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_(okres_Benešov)   

-      Farma Blaník – http://www.farmablanik.cz

-      Malý dobroduh - http://www.malydobrodruh.cz/2011/07/z-chatrajiciho-statku-v-ostrove-je-moderni-farma-blanik/

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

říjen 2011