SMRŠŤOV

k.ú. Kamberk, dříve Býkovice; Laby (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko, Voticko)

Samota při Blanici. Na pravém břehu dům, sloužící dříve k ubytování úředníků nedalekého zlatodolu Roudný, dnes správní budova a jídelna rekreačního střediska Blaník, tvořícího skupina přilehlých chatek. Jihozápadně od něj, po obou stranách dnešní příjezdové cesty do rekreačního střediska zhruba na úrovni dnešního jezu, stával dnes již zbořený Kopelentům mlýn (současný jez s mlýnem nesouvisí – náhon na mlýn přicházel od Předbořic). Na levém břehu jediné stavení při mostu přes Blanici, patřící k Labům.

Osada mladého původu, v pol. 19. stol. zde dle starých map ještě nic nestálo.

Smršťov kolem roku 1930 (ad Zlatodůl Roudný) – vlevo dnešní správní budova rekreačního střediska, vpravo dnes zaniklý Kopelentův mlýn

vila č.p. 19 – dnes správní budova rekreačního střediska

jez na Blanici

v mlze nový silniční most přes Blanici

Literatura:

-      Václav Zemek: Zlatodůl Roudný u Vlašimi – 5. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem (Vlašim 2001)

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

září 2010