LABY

k.ú. Laby (Vlašimská pahorkatina / Voticko)

Ves v sedle mezi Roudným a Labskou hůrkou. Zástavba soustředěna podél silnice. V centru hranolová kaplička se zvoničkou a několik dochovaných statků.

 

kaplička v centru vsi

 

statek č.p. 7 v centru vsi

křížek při silnici na východním okraji vsi

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

září 2010