ZRCADLO

k.ú. Vrchotovy Janovice (Benešovská pahorkatina / Voticko)

Rybník a mlýn na Janovickém potoce. Na hrázi rybníka pěkné duby.

  

Zrcadelský mlýn

Též Zrcadlo, Na Zrcadle. Skupina zděných budov pod pravou částí hráze rybníka při silni z Vrchotových Janovic do Rudoltic. Objekty uzavírají zhruba obdélný dvůr - na západní straně (bezprostředně pod hrází) patrová obytná budova, na jižní a východní straně hospodářská budova a na severní straně menší stodola. Stavidla již nefunkčního náhonu dosud patrny pod hrází v severozápadním rohu areálu.

Původní mlýn stával údajně v lukách pod Slavkovem, v místech zvaných Pod mlejncem. Poté, co byl zničen povodní, byl vybudován nový na dnešním místě. Zmiňovaný je již ve 2. pol. 17. stol. Roku 1708 na mlýně hospodařila Kateřina Kratochvílová, v 19. stol. patřil rodině Krchových, později pak Václavu Šimkovi. Mlýn semlel ročně 600 q obilí. Patří k osadě Braštice.

    

Literatura:

-         Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

Web:

-         stránky obce Vrchotovy Janovice

Okolí: Kamenný rybník / Slavkov

Podblanicko / rejstříky

leden 2007