JAROV

k.ú. Jarov u Blovic (Švihovská vrchovina / Blovicko)

Ves v kotlině mezi vrchy Kopec, Dus, Chroustov a Jezevčí skála. Rozložena podél cest na půdorysu X. Na křižovatce pomník padlým v 1. sv. válce s plastikou lva. Zhruba uprostřed „západní větve“ vsi prostranství s kaplí Panny Marie (postavena po pol. 19. stol., v interiéru údajně pozdně gotická socha světce, snad Štěpána, u poč. 16. stol) a parčíkem s bizarní lípou. Drobný železný křížek na válcovém žulovém soklu s řadou dnes nečitelných nápisů a třemi vodorovnými rýhami (připomínajícími jakousi míru) směrem od kapel do centra. Na západním okraji vsi při cestě ke dvoru Žitín drobný železný křížek na vysokém zajímavě tvarovaném kamenném nabíleném soklu. Jižně od vsi socha sv. Josefa. Dochováno několik pěkných zděných i roubených stavení.

      

Socha sv. Josefa:

Lidově gotizující socha z roku 1872 je umístěna na vysokém žulovém sloupku mezi dvěma lipami na rozcestí jižně od vsi, při silnici do Kokořova.

 

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Okolí: Dus / Jezevčí skála / Bzí

Podbrdsko / rejstříky

květen 2006