JEZEVČÍ SKÁLA

k.ú. Bzí (Švihovská vrchovina / Blovicko)

Výrazný vrch (608.6 m.n.m.), zvaný též Bzí (snad po blízké vsi - není-li to naopak) či  Žižkova skála. Z větší části zalesněn, jen na severovýchodním úbočí směrem ke vsi Bzí pole. Odtud pěkný výhled k severu až severovýchodu (lesy v okolí Úslavy, Brdy). Vrcholová partie (kde v rozporu s tvrzením většiny turistických průvodců není žádná skála) výrazně narušen činností vojáků (okopy, podzemní kryt). K severozápadu vybíhá skalnatý hřebínek zvaný Velká skála. Severovýchodně pod vrcholem ve skupině lip by měl být pamětní kámen připomínající že zde na shromáždění lidu 17. září 1419 Václav Koranda vyhlásil svobodu slova božího - první pražský artikul (nemovitá kulturní památka - nenalezen). Při cestě do Svárkova kaple sv. Rozálie.

  

Velká skála:

Většinou tak na mapách označován hřebínek s několika skupinami buližníkových skal (výška tak do 5 m), vybíhající od vrcholu k severozápadu. Někdy ztotožňován s Jezevčí skálou (není zřejmé, jestli jako název kopce, či skalního útvaru). Zde či na vrcholu (údaje se rozchází, ale vzhledem k tomu, že lokalizace na “vrcholovou skálu“ je vzhledem k neexistenci takovéto skály sporná, věřil bych spíše lokalizaci na Velkou skálu) výšinné sídliště ze starší a střední doby kamenné - nemovitá kulturní památka (mapa uvádí dokonce stopy valů na jihozápadní straně - nenalezeny). Bez výhledu.

    

Kaple sv. Rozálie (nemovitá kulturní památka):

Barokní kaplička při lesní cestě jihozápadně od vrcholu. Dle nápisu na kamenné desce v kapli ji dal vystavět v roce 1717 Matěj Tress, dle literatury však až z 2. pol. 19. stol. - je pravděpodobné, že kámen použit druhotně z nějaké starší stavby.

  

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-           Infočesko

Okolí: Bzí / Jarov / Čertovo břemeno

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006