CHARVÁT

k.ú. Dobříš (Brdská vrchovina / Dobříšsko)

Zalesněný hřeben, vybíhající od Stožce k západu a končící nad hájovnou Jelení Palouky. Vlastní kóta Charvát 640 m n.m., východnější vrchol hřebene (kóta 642) se někdy nazývá Liška. Pěkný pohled na hřeben zejména od severozápadu od osovského nádraží.

  

Okolí: Stožec / Hradec / Jelení Palouky / Velký Chlumec

Podbrdsko / rejstříky

duben 2008