STOŽEC

k.ú. Dobříš (Brdská vrchovina / Dobříšsko)

V užším slova smyslu prostor kolem křižovatky Hřebenové cesty se silničkou Dobříš (respektive Knížecí Studánky) - Všeradice, kde se hlavní hřeben Hřebenů dělí do dvou větví - severnější hřeben Charvát a jižnější hřeben Hradec. V širším slova smyslu pak střední část Hřebenů východně od této křižovatky, zahrnující kóty 603 (dnes na mapách označovaná jako Brdo), 606 (dnes označovaná jako Jistevník, dříve Brda) a 604 (se zrušenou raketovou základnou zvanou Klondajk, na starých mapách označovaná jako Jistebník), vystupujících s vlastního hřebene k severu. Zde se držím tohoto širšího vymezení, neb v této části Hřebenů je z místopisného hlediska jak vidno poněkud zmatek (dost možná vytvořený záměrně v souvislosti s výstavbou raketové základny, kvůli které byla celá tato část Hřebenů v 80. letech uzavřena). Na křižovatce cest kámen s reliéfem Václava IV.

Klondajk

Lidové pojmenování pro bývalou raketovou základnu, vybudovanou v letech 198-85 pod krycím názvem “Akce Stožec“ v okolí kóty 604. Rozlehlá plošina (cca 1 x 2 km) byla uměle upravena. Šlo údajně o největší raketovou základnu u nás. Skládala se ze dvou částí - západnějších kasáren (včetně kina, posilovny, skladových prostor a rozsáhlého autoparku) a východnějšího prostoru pro vlastní zbraně, obehnané 3 m vysokou betonovou zdí. Zde byly mimo jiné technické zázemí (přečerpávací stanice technických hmot, chemická laboratoř, elektrocentrála…), centrální sklad pro uložení raket, řada dalších podzemních prostor (z velké části údajně pro uložení výpočetní techniky), tři palebná postavení (každé o šesti odpalovacích rampách) a také tři monumentální betonové plošiny zvané „mosty“ pro radarové systémy.

Sídlil zde Vojenský útvar 5180 (Protiletadlová raketová skupina VEGA Dobříš, tvořená 17., 18. a 19. protiletadlovým raketovým oddílem – proto tři palebná postavení a tři „mosty“ - a fungující pod krycím názvem Radiotechnický uzel "RTÚ 101"), operující raketami s dlouhým doletem S-200 Vega a sloužící jako protivzdušná obrana Prahy; po reorganizaci a přezbrojení v roce 1995 pak Vojenský útvar 4431 (441. a 442. plrs) stejného zaměření, ale již jen s raketami středního a krátkého doletu. Základna byla zrušena na přelomu let 2001/2002, v současné době opuštěná, více méně volně přístupná, dosud velmi dobře zachovaná. V tisku se objevují zprávy, že pozemky byly vráceny Coloredo-Mansfeldům, kteří by rádi celou základnu odstranili a prostor opět zalesnili.

              

Třebízského dub

Mohutný dub na rozcestí nedaleko východně od bývalé raketová základny (při žlutě značené turistické cestě) nad bývalou hájovnou Bílý Kámen. Na dubu umístěn dřevěný kříž s nápisem Třebízského dub, svatý obrázek a pamětní destička informující o V.B.Třebízském. Pod dubem lavička.

    

Web:

-           Brdy

-           Fortifikace

-           Brdy info

-           Netopejrovy stránky: předjaří, zima

-           Blog na Lupa.cz

Okolí: Vrážky / Kytín / Obora / Židův palouk / Hradec / Charvát / Velký Chlumec

Podbrdsko / rejstříky

leden 2009