DRÁTENÍK

k.ú. Hvozdec (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Rybník, dnes spíše charakteru malé přehrady, na Červeném potoku pod Mrtníkem (418 m n. m.). Hráz je 6 m vysoká a 190 m dlouhá, zatopená plocha činí 4,72 ha.

Rybník vznikl na přelomu 18. a 19. stol., v první pol. 19. stol. byl nazýván Novej. Pod hrází (již na katastru Komárova) stával Komárovský mlýn (hamr?), na některých mapách nazývaný také Rocachce (?). Kolem roku 1870 byl rybník přebudován, v zápětí (1872) jej však protrhla velká povodeň. Znovu byla hráz protržena povodní roku 1954. Naposledy byla hráz rekonstruována v letech 2010-2011. Dnes slouží zejména rekreačnímu rybolovu.

rybník

hráz

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-           geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC369QB_dratenik

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2006