DVOREC

k.ú. Dvorec (Blatenská pahorkatina / Nepomucko)

Ves severovýchodně od Nepomuku, jehož je dnes součástí. První zmínka 1552. Skládá se fakticky ze tří odlišných, stavebně však souvisejících částí - vlastního Dvorce (západní část aglomerace), nádraží Nepomuk (střední část) a kdysi samostatné vsi Železná Huť (východní část aglomerace). Na severu ohraničeno Panským rybníkem na Úslavě, na východě Dvoreckým rybníkem na Myslívském potoce. Historické jádro Dvorce tvoří severojižní ulice, v jejímž středu je značena kaple (neověřeno). Na severním konci ulice při silnici z Nepomuku do Vrčně kovový křížek. Faktické centrum vsi dnes u nádraží (pošta, hotel, obchody). V zahradě proti nádraží kamenná plastika šachového koně (?) z roku 2001, nedaleko v areálu pekárny a cukrárny Jana Pondělíka plastika „Z kamene zrozen“ od Jarmily Slansky z roku 1999 (obě jako výsledek sochařských sympozií v Nepomuku). Rodiště básníka K.V.Kuttana (* 1859).

   

Nádraží Nepomuk:

Areál nádraží na trati Plzeň - Nepomuk. Železniční trať zřízena 1868, 1899 zřízena odbočka do Blatné. Při železničním přejezdu silnice z Nepomuku do Rožmitálu bývalá výtopna na půdorysu výseče kružnice, severně od železničního přejezdu třípatrová sýpka. Při železničním přejezdu litinový křížek. Na konci 2. sv. války tudy procházela demarkační linie.

     

Železná Huť (Eisenhütte):

Osada (uváděná prvně roku 1837) vzniklá kolem železáren pod hrází Panského rybníka. Železárny v těchto místech existovaly patrně již v 16. stol, údaje o další historii se silně rozcházejí. Rozvoj nastal zejména po pol. 18. stol.(před pol. 18. stol. vybudován Dvorecký rybník pro pohon kováren a tří hamrů). Výroba ve vysoké peci ukončena v roce 1871, hamry v činnosti až do roku 1885. Později v areálu výrobna řepkového oleje (do 2. sv. války), roku 1920 zřízen mlýn Václava Šmráka. Část budov areálu dosud dochována (nemovitá kulturní památka), byť vesměs nevyužívaná. Na křižovatce proti huti kaplička a mohutná lípa, v nedalekém parčíku socha sv. Barbory z 18. stol. (nemovitá kulturní památka) Na rozhraní Dvorců (Železné Huti) a Vrčrně při silnici na Rožmitál dochována budova vodárny z roku 1904, dodávající vodu pro nepomucké nádraží (přízemní budova v klasickém „nádražním“ stylu).

      

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G

-          kol.: Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rozpravy Národního technického muzea v Praze 129 (Praha 1993)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Okolí: Nepomuk / Zelená Hora

Podbrdsko / rejstříky

květen 2006