LAZECKÝ MLÝN

k.ú. Lazec (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Mlýn (č.p. 42) nad levým břehem Litavky při náhonu zvaném Mlýnský potok, při silnici z Lazců do Příbrami. Též Puchernovský či Sedláčkův mlýn. Prvně zmiňovaný roku 1535. Od počátku 17. stol. na mlýně hospodařili Puchernové. Mlýniště po vyhořelám mlýnu od nich roku 1680 kupuje Pavel Sedláček. Od roku 1714 až do roku 1811 drží mlýn Fouskové. V dalších letech se již mlynáři poměrně často střídají. Mlýn měl dvě složení a jedno kolo na svrchní vodu.

Vlhké louky na levém břehu Litavky jihozápadně od mlýna jsou jedním z posledních dochovalých lučních společenstev v celém povodí Litavky s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (kosatec sibiřský, upolín evropský, prstnatec májový, bledule jarní) - pro svoji vysokou přírodní i estetickou hodnotu prohlášeny významným krajinným prvkem („Lado u Lazeckého mlýna″).

     

Zajímavosti:

Ø        Jez na Litavce sloužil k regulaci kanálu, posilujícího „Mlýnský potok″, avšak dle starých map se do tohoto náhonu vléval až pod Lazcekým mlýnem, tedy tento mlýn přímo neovlivňoval.

Ø        Někde nad mlýnem směrem ke vsi („pod stezkou ke mlýnu″) býval v 16. stol. důl Mikuláš. V pozdější době se pro změnu uvádí „Lazecká šachta″, pomocná šachta březohorského revíru, zaražená roku 1884 a hluboká 48,8 m.

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008