MEDALŮV MLÝN

k.ú. Hluboš (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Dříve Soukupův mlýn, někdy (zřejmě chybně) též Medulův mlýn. Vodní mlýn pod zalesněnými svahy Hořice, při silnici z Příbrami do Jinců (Hluboš č.e. 9, dříve č.p. 84). Poháněn dosud funkčním pravostranným náhonem z Litavky, který je však posilován od jihu přitékajícím Hlubošským potokem.

Mlýn založen někdy kolem poloviny 19. stol. (na katastrální mapě z roku 1839 ještě není, na mapách ze 70. let. 19. stol. již ano). Dnes působí zpustle, od roku 1989 v něm však pracuje malá vodní elektrárna.

náhon nad mlýnem

 

Medalův mlýn

průčelí mlýna s fragmentem slunečních hodin

 

hospodářská budova mlýna

vyústění náhonu pod hospodářskou budovou

těsně před soutokem náhonu (vlevo) s Litavkou (vpravo) pod mlýnem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Pod označením Medalův mlýn je též známo významné paleontologické naleziště, nacházející se nedaleko mlýna v protějším svahu. Ojedinělé zbytky spodnokarbonských členovců, řas či mikrooganismů se zde nacházejí v zelenavých paseckých břidlicích, tvořících zde asi 10 m mocnou polohu. Zde se vyskytující společenstvo je pozoruhodné nejen svým stářím, ale i tím, že žilo pravděpodobně v brakických vodách jen s nepřímými mořskými vlivy (údajně jde o nejstarší brakickou faunu na světě).

Literatura:

-          Ivo Chlupáč: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí (Praha 1999)

Web:

-           Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie - http://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=1614

-           fotoarchiv České geologické služby – http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=16229

-           geologická exkurze - http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/web%20Barrandien2009/index.htm#Čenkov 

-           databáze slunečních hodin - http://astro.troja.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=17979

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011