RUDOLFKA

k.ú. Kozičín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Šachta na západním břehu Vysokopeckého rybníka (původně Vysokopecký důl, poté Důl Rudolf - korunního prince Rudolfa, Důl Bohutín II, Důl (Generál Rostislav) Štefánik a Důl 25. únor. Dominantou dodnes 37,5 m vysoká železobetonová těžní věž. Důl dosáhl hloubky 33. pater (1199 m) – větší část dnes zatopena.

Zaražen 1878 (snad na místě středověké Trojické jámy) na Klementské žíle jako pomocná šachta dolu Štěpánka. Postupně se však stává hlavním dolem celého bohutínského revíru - koncem 19. stol. je již jedním z největších dolů v celé příbramské oblasti. Ve 30. letech odtud pocházela polovina produkce olova z celého příbramsko-bohutínského revíru. 1935 vybudována 3350 m dlouhá lanovka, převážející rudu na vojtěšskou úpravnu v Březových Horách (v provozu do roku 1970). 1949 důl modernizován, postavena současná těžní věž s těžebním strojem soustavy Koepe – v té době nejmodernějším rudným dolem v České republice. Těžební práce zde ukončeny roku 1979, poté zde ještě 4 roky probíhal výzkum v rámci zvažovaného (a nikdy nerealizovaného) vybudování podzemního zásobníku plynu. Jáma byla definitivně uzavřena v roce 1991.

   

Zajímavosti:

Ø        Zaražení dolu v neděli 1. června 1878 bylo provázeno první velkou hornickou slavností v Bohutíně. Ještě větší slavnost provázela svěcení dolu o dva roky později, kdy byl důl oficiálně pojmenován jménem Korunního prince Rudolfa – tehdy jezdila po Vysokopeckém rybníce ozdobená loď řízená horníky ve slavnostních uniformách, střílelo se z hmoždířů…

Literatura:

-          kol.: Bohutín - 620 let obce (Bohutín 1999)

-          Jan Čáka: Obrázky z Podbrdska (Beroun 1997)

Web:

-           Bohutínský rudný revír

-           Zdař Bůh

-           montanya.org

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008