U PROKOPA

k.ú. Bohutín + Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Roubená hájovna v lesích při Pilském potoku, na okraji vojenského újezdu, vznikla ve 2. pol. 19. stol.. Nedaleko hájovny archeologicky doloženy pozůstatky těžby rud (především rýžováním) a zpracování stříbra a olova (v miniaturních šachtových pecích) nejpozději od konce 13. stol.; právě s touto hutí je ztotožňován nejstarší písemný doklad o hutnictví na Příbramsku z 21. dubna 1311, kdy pražský měšťan Konrád z Příbrami se svými syny postupuje huť biskupovi Janovi IV. z Dražic.

 

hájovna

 

památníček 700leté tradice hutnictví na Příbramsku z roku 2011; právě v těchto místech byla na sklonku 13. a 14. stol. huť

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někteří autoři spekulují, že by některá rýžoviště při Pilském potoce mohla mít i pravěký původ. Archeologicky zatím prospektorská činnost na Příbramsku v této době doložena není.

Ø        Necelý půlkilometr pod hájovnou ležela na Pilském potoce vodní pila, nazývaná Pilka (nemá nic společného s výše po proudu položenou Pilskou nádrží; tam stával jiný objekt téhož jména). Na mapách se objevuje od 1. pol. 19. do začátku 20. stol.

Pilka na katastrální mapě z roku 1830; hájovna na této mapě ještě vyznačena není (archivnimapy.cuzk.cz)

Literatura:

-          Zdeněk Kunický: Příbramská stříbrná huť – minulost, tradice a současnost (ze sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice 2010) – viz http://slon.diamo.cz/hpvt/2010/tradice/T_12.pdf

-          Vladimír Ježek: Bohutínský rudný revír a jeho historie 1878-1978 (Příbram 1978) – viz též http://www.mining.cz/TEXTY/Bohutin/Bohutin.htm

Web:

-           oficiální stránky obce Bohutín - http://www.obec-bohutin.cz/o-obci/  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2011