PILSKÁ

k.ú. Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Vodní nádrž (672 m n.m.) na horním toku Pilského (též Bohutínského, kdysi Pstruhového) potoka v údolí mezi vrchy Zavírka a Malá Ohrádka. Dnes charakteru malé přehrady s 19 m vysokou sypanou hrází, dlouhou v koruně 380 m. Na pravé straně hráze odběrná věž, pod ním vyústění staré vypouštěcí štoly. Na opačné straně hráze novodobý bezpečnostní přeliv. Od jižního konce hráze vychází kanál zvaný Struhy, převádějící vodu do níže položené Lázské nádrže v sousedním povodí. Nad Pilskou nádrží zbytky rašelinišť (vzhledem k nevhodným vodohospodářským úpravám v rozpadu), severně od ní bývalá hájovna Pilka (Na pilce), založená zřejmě někdy po polovině 19. stol.

Na místě vodní pily a přilehlého menšího rybníka byla nádrž, sloužící jako zdroj vody pro bohutínské a březohorské doly, vybudována v letech 1851-53 - byla nejmladší z rozsáhlé bohutínsko-březohorské vodohospodářeké soustavy. Nádrž byla oficiálně pojmenována na počest manželky arcivévody Františka Karla, arcikněžny Sofie jako Sofiin (Žofínský) rybník, které se pak až do začátku 20. stol. užívalo současně s pojmenováním převzatým od původního rybníčku - Pilka, Pilský rybník. V červnu 1854 došlo k protržení hráze, při níž byla zničena velké části Bohutína a přišli o život dva lidé - matka s několikatýdenním děckem. Hráz byla opravena, nádrž však byla dlouhá desetiletí naplněna pouze z poloviny. Až při úpravách pro vodárenské účely na přelomu 50. a 60. let 20. stol. byla hráz zesílena a nádrž opět naplněna až k její koruně. Jako zdroj pitné vody pro Příbramsko slouží dodnes. Poslední velké úpravy proběhly v roce 1983.

Součást vojenského újezdu – prostor pod hrází omezeně přístupný, zbývající okolí nádrže včetně samotné hráze nepřístupné.

 

hráz nádrže od severu; v pozadí Zavírka (leden 2014, duben 2008)

 

koruna hráze (duben 2008, leden 2014)

  

vodní nádrž od hráze; na druhém snímku v pozadí Brdce (leden 2014, duben 2008)

vodní nádrž od jihozápadu; v pozadí Malá Ohrádka (prosinec 2005)

 

odtok pod bezpečnostním přelivem hráze (leden 2014)

odběrná věž (duben 2008)

portál vypouštěcí štoly (duben 2008)

 

pod výpustí nádrže (duben 2008)

 

pozůstatky hájovny Pilka při silnici severně od nádrže; nedaleko hájovny směrem k nádrži by měla být studánka (prosinec 2011)

 

pramen Pilka s měřícím zařízením ČHMÚ Pilka při silnici severozápadně od nádrže (prosinec 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Již roku 1584 je v těchto místech uváděna hájovna, v níž připomínán královský hajný Václav. Zanikla někdy na sklonku 17. stol., později na jejím místě vznikl rybník pohánějící pilu.

Ø        Ve 2. pol. 18. stol. zde vedle pily značen pod hrází rybníka ještě druhý objekt, který taktéž zakreslen „mlýnským kolem″, dle špatně čitelného nápisu měl však cosi společného se sklem (Glas…) – nějaká brusírna?? souvisel tento objekt s nedalekou Skelnou hutí?

Ø        Rybník býval koncem 19. a začátkem 20. stol. častým turistickým cílem, oblíbeným místem koupání, pod hrází bylo dokonce v provozu divadlo v přírodě.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/pilska.pdf

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilská_nádrž

-           stránky milovníků brdských hvozdů, Struhy - http://www.brdy.org/content/view/128/30/1/1/

-           stránky milovníků brdských hvozdů, historické plány - http://www.brdy.org/content/view/182/36/1/2/

-           stránky milovníků brdských hvozdů, studánky - http://www.brdy.org/content/view/130/65/1/2/

-           Národní registr pramenů a studánek, u hájovny – http://www.estudanky.eu/728-studanka-nad-pilkou

-           Národní registr pramenů a studánek, pramen ČHMÚ - http://www.estudanky.eu/729-pramen-pilka

-           Netopejrovy stránky - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indp25.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace leden 2014