ŠTÍTOV

k.ú. Štítov (Švihovská vrchovina / Rokycansko)

Ves (533 m.n.m.) na západním okraji Vojenského újezdu Brdy. Skládá se ze dvou samostatných částí - severnější soustředěnou kolem návsi s památkově chráněnou kaplí a jižnější rozptýlenou podél cesty. Ojedinělé objekty roubené architektury. Na východním okraji severní části vsi pod mohutným jasanem litinový křížek novogotických tvarů na kamenném soklu z roku 1881.

První zmínka 1460. Ves patřila k panství Mirošov. Ještě v polovině 19. stol. výhradně dřevěná zástavba. V letech 1941-1945 ves vysídlena, v té době byla součástí brdského vojenského prostoru, v jejím severním sousedství byla vojenská střelnice.

   

Web:

-           oficiální stránky obce

-           Wikipedia

Okolí: Drštka / Míšov / Lopata

Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007