MÍŠOV

k.ú. Míšov (Brdská vrchovina / Spálenopoříčsko)

Ves (620 m.n.m.) na pomezi Středních a Jižních Brd. Hlavní silnicí rozdělena na jižnější vlastní Míšov a severnější část, zvanou dnes Bělehrad. Pod vsí na Bradavě stával mlýn. V centru vsi (jižně od hlavní silnice) při dnes již nefunkční budově školy parčík, v něm pomník padlým v 1. sv. válce s reliéfem T.G.Masaryka z roku 1930. V Bělehradu povalený sokl křížku mezi dvěma stromy. Západně od Bělehradu, při odbočce cesty do Padrtě, stával Míšovský dvůr - dosud dochována podlouhlá zděná budova lemující ze západní strany cestu do Padrtě (tato cesta procházela přímo dvorem). Nemovitou kulturní památkou je venkovská usedlost čp. 50 z 1. pol. 19. stol.

První zmínka o vsi 1349. Patřila k panství Spálené Poříčí. Hlavní silnice z Příbramska na Plzeňsko, procházející severní části vsi, vznikla až za první republiky - do té doby zde pouze nevýznamné lokální cesty.

Západně od Míšova v  70. letech 20. století vybudováno přísně tajné zařízení s krycím jménem Javor, sloužící jako sklad jaderné munice a obsluhované výhradně  sovětským  vojenským personálem (zda zde skutečně někdy jaderné zbraně uloženy byly však není prokázáno). Před  několika lety byly v tomto objektu uloženy na přechodnou  dobu ostatky vojáků německého Wehrmachtu. Objekt oplocen, dodnes uzavřen a nepřístupný.

 

Web:

-           Wikipedia

-           Prostor

Okolí: Břízkovec / Padrťské rybníky / Štítov / Drštka

Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007