HOUPÁK

k.ú. Baština, dříve Malá Víska a Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Hřeben vybíhající k severu z masivu Toku (kóta 793,9 m.n.m. je jen dílčím vrcholem - hřeben dále k jihu stále stoupá). Je (nejznámější) součástí cílové plochy Jordán. Temeno, na němž řada vojenských objektů, porostlé vřesovišti, na úbočí místy velice řídké porosty bříz a dalších pionýrských dřevin.

Vrch leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

 

zkušební pěchotní srub CE „Jordán”

Jednoznačně nejznámější vojenský objekt celého brdského vojenského újezdu (mimo jiné i díky tomu, že si „zahrál” ve filmu Obecná škola). Jednostranný, jednokřídlý, pěchotní  srub v „římské” odolnosti II., s jedním pozorovacím zvonem. Od „regulérních” bojových objektů v pohraničí má některé stavební odlišnosti - například nemá vlastní zdroj vody. Byl vybudován v květnu 1936 za účelem testování různé materiály a pokusného ostřelování různými typy zbraní (výsledky byly velice uspokojivé - k zásadnímu poškození nedošlo ani moždířem ráže 30,5 cm, což byla silnější zbraň než nejsilnější kanóny, jaké měla v té době k dispozici německá armáda) - zajímavé však je, že v té době již půl roku probíhala výstavba těchto objektů na Ostravsku. Následně byl opraven a až do září 1938 sloužil pro výcvik speciálních pevnostních jednotek (šlo o jediný „těžký” objekt, kde bylo možné cvičit ostré střelby). Za působení německé armády byl objekt poškozen (na konci 40. let „částečně v troskách”), následně v roce 1948 opraven. K posledním úpravám došlo na konci 50. let, kdy bylo rozhodnuto přezbrojit některé pevnosti při hranicích s Rakouskem novou protitankovou zbraní. Pro tento kanón zde byla přebudována jedna ze střílen, k pokusným střelbám došlo 24. listopadu - 10. prosince 1958. Na přelomu 80. a 90. let zde bylo vytvořeno malé muzeum a objekt byl příležitostně přístupný veřejnosti. Poté byl kompletně vykraden a od té doby chátrá (v současné době volně přístupný). V sousedství srubu stojí dělo (ještě v nedávné době zde byly dvě).

            

další vojenské objekty

V blízkosti pěchotního srubu se nacházejí dva zkušební objekty vzor 36 (jeden částečně poškozen, druhý v troskách). Na kótě Houpák z daleka viditelná krychloidní německá pozorovatelna. Další obdobný, ale mnohem větší objekt (označovaný jako „Pod Houpákem” či „Pod Jordánem” - již na k.ú. Hrachoviště) se nachází při silnici necelý kilometr severně od pěchotního srubu. Jde o objekt značně atypický, protože jako jediná z německých pozorovatelen na Brdech má dvě pozorovací štěrbiny (otočené zhruba na jih a na západ). V literatuře se dále uvádí v prostoru Houpáku ještě trosky dvou „řopíkůvz. 37, novodobější pokusný objekt BOSO, jedna podzemní strojovna a v širším okolí dvě předválečné (?) pozorovatelny - zatím nenalezeno.

     

výhled

Nádherné výhledy - hlavně na sever přes Hořovicko a Zbirožsko na oblast Radče, Křivoklátska, ale i na severovýchodní část centrálních Brd s Beranem, Berancem a Jineckými Hřebeny. Nejlepší vyhlídka je ze stropnice německé pozorovatelny na vrcholu Houpáku.

  

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Brdy.net: pěchotní srub, pevnůstky z roku 1936, řopíky, předválečná podzemní strojovna, německé pozorovatelny a strojovny, objekt BOSO

-           VVP Brdy: německé pozorovatelny

-           opevnění.xf: pozorovatelny, lehké objekty, pěchotní srub, a další

-           Bornet

-           fotogalerie J. Cinka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2006