HRADIŠTĚ

k.ú. Záběhlá, dříve Vranovice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zalesněný vrch (841 m n. m.), součást hlavního brdského rozvodí, oddělujícího povodí Litavky od povodí Klabavy. Hřeben přechází poměrně nevýrazně severovýchodním směrem ve vrch Brdce, jižně v Malý Tok. Ve vrcholových partiích, zejména na jihovýchodní straně, výrazné suťovisko. Při silnici na jihozápadním úbočí lovecká bouda U břízy (dříve Emanuel Baude; původně strážní bouda na ochranu lesního personálu před pytláky).

Vrch leží ve vojenském újezdu, vstup možný jen na zvláštní povolení.

prameny Litavky

Několik poměrně vzdálených pramenů na východním úbočí hory. Na fotografiích je severní pramen, velmi silný vývěr z dutiny pod kameny. Jako „pramen Litavky″ je označen malým kovovým štítkem na stromě, na mnohých mapách je však zde začínající tok označen jako Kormundka (pravda, minimálně na jedné je takto označena prokazatelně i Litavka těsně před vtokem do Lázské nádrže, takže by to snad bylo možno považovat za synonymum pro nejhořejší tok Litavky; jméno údajně připomíná pytláka Kormunda). Jižnější pramen, dnes považovaný za „oficiální″, je spíše jen mokřina, občas údajně i vysýchající, označená na stromě dřevěným křížkem.

 

severní pramen Litavky alias Kormudky

štítek na stromě

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Vrch dříve zvaný Koš (Koss). Jméno Hradiště se na mapách objevuje až v první polovině 20. stol. K jménu snad daly podnět suťoviska připomínající prehistorické valy; hradiště zde ve skutečnosti nikdy nebylo.

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradiště_(Brdy)

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/laz.php

-           Brdské osmistovky - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/8stovky.html

-           blog Pavla Čámského - http://brdskelesy.blog.cz/1103/lazske-udoli  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014