LÁZSKÁ NÁDRŽ

k.ú. Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Vodní nádrž na Litavce (643 m n. m.;17,4 ha). 255 m dlouhá a 15,7 m vysoká hráz uzavírá kotlinu horního toku Litavky mezi vrchy Žernovák a Bílá skála. Nad nádrží rozsáhlé mokřady s rašeliništi a podmáčenými smrčinami (zasahujícími i na sousední k.ú. Záběhlá, dříve Vranovice; hranicí potok, přitékající od Skelné Huti). Kromě přirozených vodních toků byla voda do nádrže přiváděna i ze sousední nádrže Pilská umělým kanálem po úbočí Zavírky; z nádrže pak tento kanál, zvaný Struhy, pokračoval přes Horní LázBohutínu a Březovým Horám.

Rybník byl postaven v letech 1818-22 jako zdroj vody pro bohutínské a březohorské doly. Roku 1857 bylo zjištěno porušení hráze a ta byla rekonstruována; pro odlehčení byla vybudována skrze levobřežní skalní blok mimo těleso hráze obtoková výpustní štola vejčitého tvaru. Od pol. 20. stol. slouží nádrž jako zdroj pitné vody pro příbramskou aglomeraci. Kompletní rekonstrukce vodního díla proběhla v letech 1991-93; při ní byla mimo jiné vybudována nová větší štola (původní byla zaslepena, zachován empírový portál a 60 m štoly jako technická památka).

Nádrž leží ve vojenském újezdu, hráz a východní břeh jsou veřejnosti omezeně přístupné. 

 

pohled na nádrž ze severního břehu; na prvním snímku vlevo vrch Žernovák

  

pozůstatky jakési stavby v močálech při severním břehu nádrže

 

rašelinné močály nad nádrží

  

potoky přitékající do nádrže

  

divočina výše nad nádrží

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rybník byl krátce po svém vzniku oficiálně pojmenován Erzherzog Franz Carl Teich (na počest rakouského arcivévody Františka Karla, který zde v září 1822 obhlížel dokončené dílo). Pro lidi však byl vždy Lázským rybníkem. Na starších mapách se běžně vyskytující název Künstteich zřejmě nebyl pojmenováním, ale obecným označením (umělý rybník = nádrž?).

Ø        Při břehu potoka v močálech nad nádrží se nachází Linkův kříž - monolitický kamenný kříž jetelového typu na kruhové vyvýšenině. Postaven byl na památku Jana Linka, syna revírníka z Vranovic, zabitého zde v září 1804 zřejmě pytlákem Martinem Dražanem, zvaným Pečený. Traduje se, že Link stihl ještě před smrtí napsat jméno vraha vlastní krví na manžetu. Zajímavé je, že k vraždě došlo zřejmě v den svatby jeho otce, z čehož je někdy (bezdůvodně) usuzováno, že smrt Jana Linka mohla mít i jinou příčinu než náhodný, v té době v Brdech poměrně běžný střet s pytlákem.

Ø        Prostor nad i pod nádrží se někdy nazývá Lázským údolím.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/laz.pdf

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lázská_nádrž

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/laz.php

-           stránky milovníků brdských hvozdů, Struhy - http://www.brdy.org/content/view/128/30/1/1/  

-           stránky milovníků brdských hvozdů, historické plány - http://www.brdy.org/content/view/182/36/1/2/

-           blog Pavla Čámského - http://brdskelesy.blog.cz/1103/lazske-udoli

-           Netopejrova fotogalerie - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indp25.html 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014