KOČKA

k.ú. Těně I, Kolvín a Záběhlá, dříve Strašice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zalesněná hora nad pravým břehem Padrťského potoka (789,1 m.n.m.). Na jihovýchodě oddělena mělkým sedlem od Peteráku, na západě spadá poměrně strmě k bývalé vsi Zadní Záběhlá (zarostlá skalní suť), na severu vybíhá v hřbítek zakončený Chocholatou skálou. Skalní útvary v mapě značeny i na severozápadním úbočí, pod silnici ze Zadní Záběhlé ke Třem trubkám.

Na nevýrazném vrcholu kamenné základy lovecké chaty (později útulny KČT). Ve vrcholové partii, v tzv. paseckých břidlicích, se vyskytují zkameněliny nejstarších živočichů na území České republiky (a vůbec nejstarších známých živočichů na světě, kteří nejsou ryze mořští - dle posledních výzkumů žili zřejmě v lagunách s brakickou až sladkou vodou), zejména členovce Kodymirus vagans, který byl roku 1965 právě odtud popsán.

Na západním úbočí, pod silnicí ze Zadní Záběhlé ke Třem trubkám, začíná jedna z větví Kolvínky - lesní úzkorozchodné železnice, kterou bylo sváženo v letech 1942-44 dřevo k pilám v Mirošově. V terénu směrem k Padrťskému potoku údajně dosud patrné terénní stopy (ještě jsem neověřoval).

Vrch leží ve vojenském újezdu, vstup možný pouze na zvláštní povolení.

    

Chocholatá skála

Skalnatý ostroh nad soutokem Třítrubeckého a Padrťského potoka, de facto severní výběžek hory Kočka. Zdejší slepencové skály uváděny jako tzv. skládané skály. Jediný skalní útvar, který je hodný toho jména, jsem však nalezl na západním konci malého hřebínku (čímž netvrdím, že tam někde nejsou schované ještě další). Jinak je celý hřebínek pokrytý velkým množstvím kamenné suti, zalesněný.

           

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Ivo Chlupáč: Brdy a geologické vědy - Vesmír roč. 73 (1994) - web

Web:

-           Wikipedia

-           Střední Brdy

-           Netopejrova fotogalerie: Kočka, Chocholatá skála

-           Kolvínka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007